Una poma distinta: “Esperiega” del Racó d’Ademús

Una poma distinta

La varietat “Esperiega” es conrea a l’illa interior del Racó d’Ademús

A causa de les característiques climatològiques de la comarca del Racó d'Ademús, es conreen unes pomesde qualitat que aporten una dolçor i una aroma únics, la Esperiega una varietat autòctona que només es desenvolupa i es pot conrear al Racó d'Ademús.

La Esperiega és una pomade polpa molt dura, ensucrada i per això "més bona de menjar", de bona presència i que no necessita càmera per mantenir-se.

D'aquesta forma la seua recol·lecció comença a mitjans d'octubre i es poden mantenir per si mateixes, fins a abril o maig. Després de la recol·lecció, la poma ha de romandre uns 20 o 30 dies a casa per transformar-se i així el seu color vermell es fa més viu i el verd es transforma en groc.

La Esperiega és la varietat que en altres llocs es coneix com les "pomes gelades", ja que el sucre que conté es cristal·litza i dóna una sensació de ser gel.

La poma Esperiega és més tardana en la seva floració respecte de la resta de varietats. La seua recollida també es desenvolupa més tard i és la varietat que millor aguanta el fred, i la conservació dura diversos mesos sense necessitat de refrigeració.