Calendari de matriculacions setembre 2016

 La preinscripció és obligatòria per poder matricular-se posteriorment.

La matrícula serà el dia senyalat en cada cas. Cada persona preinscrita rebrà un sms indicant-li la cita prèvia amb l’hora de matriculació.

La preinscripció general (Primer cicle, GES, Accés Universitat, Accés Cicles FP, Idiomes) finalitza el 4 de setembre.

La preinscripció per a tallers ocupacionals i d’oci finalitza dijous, 15 de setembre.

Cada persona preinscrita rebrà un SMS en el seu telèfon amb l'horari de cita previa de matrículació amb el següent calendari:

 

Dia Activitat
Dilluns 5 setembre

VESPRADA (17 a 21 h):

Matrícula d’Antic Alumnat de Pregraduat/Graduat ESO 1 i Graduat ESO 2 (excepte els que fan prova de nivell).

Matrícula de Nou Alumnat de Primer Cicle (Alfabetització, Neolectors, Educ. Base).

VESPRADA (19 a 21 h.): Prova de nivell per accedir a GES – Comunicació.

Dimarts

6 setembre

VESPRADA (17 a 21 h.): Matrícula d’antic i nou alumnat d’Accés UNIVERSITAT.

 

VESPRADA (19 a 21 h.): Prova de nivell per accedir a Graduat ES – Ciències.

Dimecres

7 setembre

VESPRADA (17 a 21 h.): Matrícula antic i nou alumnat Accés Cicles Grau Superior.

Dijous

8 setembre

VESPRADA (17 a 21 h.):

Matrícula d’antic alumnat d’idiomes (valencià, castellà, francès, anglès).

Dilluns

12 setembre

VESPRADA (17 a 21 h.):

Matrícula nous preinscrits d’idiomes (valencià, castellà, francès).

Dimarts

13 setembre
VESPRADA (17 a 21 h.): Matrícula nous preinscrits de Pregraduat, Graduat ES 1 i Graduat ES 2.

Dimecres

14 setembre

VESPRADA (17 a 21 h.):

Matrícula nous preinscrits d’idiomes (anglès).

Dijous,

15 setembre.

VESPRADA (17 a 21 h.)

Matrícula per completar grups d’idiomes (previ enviament de sms).

Dilluns,

19 setembre
Començament de les Classes: Primer cicle, Segon Cicle, Accés Universitat, Accés a Cicles FP, Idiomes (Valencià, Castellà, Anglès, Francès).

Dimecres

21 setembre
Matrícula A: preinscrits d’Informàtica/Foto/Ràdio/Literatura/Art (17 a 21 h.)

Dijous

22 setembre
Matrícula B: preinscrits de Teràpies/Ioga/Pilates/Drenatge/Relaxació (17 a 21 h.)

Dilluns

26 setembre
Matrícula A: preinscrits de Ceràmica/Pintura/Dibuix/Restauració Mobles (17-21 h)
Dmt, Dmc, Dj. 27-29/IX Ampliació de matrícula de tallers (places vacants previ avís per sms) -17 a 21 h.-.

Dilluns

3 octubre
Començament de les classes de Tallers Ocupacionals i Oci.

Després de la matrículació segons el calendari anterior es mantindrà oberta la matrícula en aquells grups que no s'hagen completat totes les places.