Preinscripció i matrícula curs 2018-19

Preinscripció i matrícula curs 2018-19

* Com?

La preinscripció es podrà fer presencial en el Centre de FPA de Torrent   (Plaça Sant Pasqual, 20) o per internet, des de la web: www.fpatorrent.info

Per fer la preinscripció, cal omplir el full de preinscripció (en format paper o digital). 

La preinscripció és obligatòria per poder matricular-se.

* Quan? Calendari i horaris de Preinscripció:                                       

Preinscripció per internet: Del 18 de juny fins el 4 de setembre.

Preinscripció presencial en el Centre FPA (Pl. Sant Pasqual, 20):           

Juny: del 18 al 30, de dilluns a dijous, de  17:00 a 20:00 h.                                                                      

Juliol: de l’1 al 27, de dilluns a divendres, d11:00 a 13:00 h.

* Matriculació

La matriculació serà entre els dies 5 i 27 de setembre.

(segons cursos i tallers). S’enviarà per sms cita prèvia personal fixant dia i hora de matriculació per a cada curs i taller.

L’assignació de plaça serà automàtica per ordre de preinscripció en els cursos amb places suficients. En els cursos amb més demanda que oferta, l’ordre de matriculació es farà per sorteig entre les persones preinscrites. Si en algun curs no hi ha places suficients, s’assignarà per sorteig número de llista d’espera.

Cada persona preinscrita rebrà en el seu telèfon mòbil un sms amb cita prèvia per matricular-se, indicant-li el dia i l’hora de matrícula o el número de llista de espera. També es podrà consultar en el tauler d’anuncis i (introduint les dades personals) en la web del Centre dFPA.              

* Requisits per matricular-se

Fer la preinscripció (sols es podran matricular les persones que hagen fet anteriorment la preinscripció).

Esperar la confirmació de tindre plaça i acudir a la cita prèvia de matriculació.

Arreplegar la documentació de matrícula, complimentar-la i fer el pagament de la quota de material del curs/taller corresponent.

 

 

Cursos

Dies

Horaris

Alfabetització

Dilluns

a divendres

15:00 a 17:00

17:15 a 19:15

Neolectors

Dilluns

a divendres

15:00 a 17:00

17:15 a 19:15

Educació de base/

Cultura general

Dilluns

a divendres

15:00 a 17:00

17:15 a 19:15

19:30 a 21:30

Graduat en Educació

Secundària. Nivell 1

Dilluns

a divendres

15:00 a 18:00

18:30 a 21:30

Graduat en Educació

Secundària. Nivell 2

Dilluns

a divendres

15:00 a 18:00

18:30 a 21:30

Accés a la Universitat Majors de 25/45 anys.

Totes les especialitats  de les universitats          públiques valencianes.

Dilluns

a divendres

15:00 a 21:30

(consultar    horaris segons especialitats)

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional.

Totes les opcions.

Dilluns

a divendres

 

15:00 a 21:30

(consultar    horaris segons especialitats)

VMON Valencià per anar pel món                 

Dimecres

18:30-20:30

VE Valencià                     Nivell Elemental—B1 B2

Dos dies  setmanals

Sessions d’1:30 h. Vesprada—Nit

VM Valencià               Nivell Mitjà C1

Dos dies  setmanals

Sessions d’1:30 h. Vesprada—Nit

VE Valencià              Nivell Superior C2

Dos dies  setmanals

Sessions d’1:30 h. Vesprada—Nit

CA Castellà  per a              

Persones Migrants

Dos dies  setmanals

Sessions d’1:30 h.

Vesprada—Nit

EI Anglès                    Nivells 1-2-3

Dos dies  setmanals

Sessions d’1:30 h.

Vesprada—Nit

FR Francès                Nivells 1-2-3

Dos dies  setmanals

Sessions d’1:30 h.

Vesprada—Nit

 

Cursos en Centre FPA Plaça Sant Pasqual, 20

 

Cursos

Dies

Horaris

IN1 Informàtica Iniciació 1

Dimarts / dijous

11:30 a 13:00

IN2 Informàtica Iniciació 2

Dimarts / dijous

15:30 a 17:00

IN3 Informàtica Iniciació 3

Dimarts / dijous

19:30 a 21:00

IP1 Informàtica                  Perfeccionament 1

Dimarts / dijous

10:00 a 11:30

IP2 Informàtica                  Perfeccionament 2

Dimecres /     divendres

15:30 a 17:00

IP3 Informàtica                  Perfeccionament 3

Dilluns/dimecres

17:00 a 18:30

IP4 Informàtica                  Perfeccionament 4

Dilluns/dimecres

20:00 a 21:30

IT1 Informàtica Internet 1

Dilluns/dimecres

18:30 a 20:00

IT2 Informàtica Internet 2

Dimarts / dijous

17:00 a 18:30

 

 

 

FO1 Fotografia Iniciació

Dimarts

18:30 a 20:00

FO2 Fotografia Perfeccionam.

Dimarts

20:00 a 21:30

CE1 Taller Ceràmica           Torn 1

Dimarts / dijous

15:30 a 17:30

CE2 Taller Ceràmica           Torn 2

Dimarts / dijous

18:00 a 20:00

LIT1 La literatura és vida

(Club de lectura)

Dimecres

19:30 a 21:00

 

Cursos en Centre C/ Marco, 1

Cursos

Dies

Horaris

IT3 Informàtica                  Internet 3

Dimarts / dijous

17:00 a 18:30

IP5 Informàtica Perfeccion. 

Taller Pràctic 5

Dimarts / dijous

18:30 a 20:00

RA1 Taller de  Ràdio

Dimecres

19:00 a 20:30

Cursos

Dies

Horaris

PL1 Plàstica—Pintura a l’oli 1

Dimarts / dijous

15:00 a 17:00

PL2 Plàstica—Pintura a l’oli 2

Dimarts / dijous

17:15 a 19:15

DB1 Dibuix 1

Dilluns/Dimecres

16:30 a 18:30

DB1 Dibuix 2

Dilluns/Dimecres

18:30 a 20:30

RM1 Restauració de Mobles1

Dilluns

17:30 a 20:30

RM2 Restauració de Mobles2

Dijous

17:30 a 20:30

EM1 Intel·ligència Emocional1

Divendres –alterns

18:00 a 20:00

EM2 Intel·ligència Emocional2

Divendres –alterns

18:00 a 20:00

TM1 Teràpies Manuals N1 G1

Dimarts

09:30 a 12:30

TM2 Teràpies Manuals N2 G1

Dilluns

16:00 a 19:00

TM3 Teràpies Manuals N2 G2

Divendres

09:30 a 12:30

TM4 Teràpies Manuals N3 G1

Divendres

15:00 a 18:00

DL1 Drenatge limfàtic 1

Dijous

09:30 a 12:30

DL2 Drenatge limfàtic 2   Intensiu 1 cap setmana mes

Dissabte /      Diumenge

Matí/vesprada        Matí

SH1 Shiatsu 1—Nivell 1

Dimecres

09:30 a 12:30

SH2 Shiatsu 2—Nivell 1                 Intensiu 1 cap setmana mes

Dissabte /      Diumenge

Matí/vesprada        Matí

SH3 Shiatsu 3—Nivell 2                

Dimecres

16:00 a 19:00

SH4 Shiatsu 4—Nivell 2                Intensiu 1 cap setmana mes

Dissabte /      Diumenge

Matí/vesprada        Matí

YG1 Ioga Grup 1

Dimarts/Dijous

19:30 a 20:30

YG2 Ioga Grup 2

Dimarts/Dijous

20:30 a 21:30

PIL1 Pilates Grup 1

Dimarts/Dijous

17:30 a 18:30

PIL2 Pilates Grup 2

Dimarts/Dijous

18:30 a 19:30

PIL3 Pilates Grup 3

Dilluns/Dimecres

19:00 a 20:00

PIL4 Pilates Grup 4

Dilluns/Dimecres

20:00 a 21:00

MF1 Mindfulness Grup 1

Dimarts

16:00 a 17:30

MF2 Mindfulness Grup 2

Dijous

16:00 a 17:30

TO1 Teràpia oriental Nivell 1                

Dilluns

09:30 a 12:30

TO2 Teràpia oriental Nivell 1  Intensiu 1 cap setmana mes               

Dissabte /      Diumenge

Matí/vesprada        Matí