Horaris accés a la Universitat 2017-2018

CURS 2017-2018

HORARIS GRUPS D’ACCÉS UNIVERSITAT MAJORS 25/45ANYS

INICI DE LES CLASSES. Dilluns dia 18 de setembre a les 5 de la vesprada Aula 3C

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

 

 

 

 

 

16:00/17:00

Dibuix Tècnic Prof: AngelGarcía AulaB3

 

16:00/17:00

Geografia

Prof: PepeVeiga Aula3C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00/17:00

Matemàtiques Prof: Pep Val Aula1B

15:30/17:00

Química

Prof: Rosella Castellano Aula3C

 

16/17

Dibuix Tècnic Prof: AngelGarcía AulaB3

 

16:00/17:00

Matemàtiques Prof: Pep Val Aula3B

15:30/17:00

Física

Prof: Rosella Castellano Aula3B

 

15:00/17:00 Biologia Prof.: José ÁngelRico AulaSoterrani

 

 

16/17 Història Prof.: Guillermo Jorques Aula3C

15:30/17:00

Química

Prof: Rosella Castellano Aula3C

 

16/17

Dibuix Tècnic Prof: AngelGarcía AulaB3

 

16/17 Història Prof.: Guillermo Jorques Aula2B

17:00/18:30

Castellà

Prof: PepeVeiga Aula3C

 

18’30/19’30

Valencià

Prof: RosaCastellanos Aula3C

17:00/18:30

Comentari de Text Prof: Pepe Veiga Aula3C

 

18’30/19’30 Anglès Prof: Mario Andreu - Aula3C

 

18’30/19’30 Francès Prof: Maite Aparicio AulaBiblioteca

17:00/18:30

Castellà

Prof: PepeVeiga Aula3C

 

18:30/19:30

Valencià

Prof: RosaCastellanos Aula3C

17:00/18:30

Comentari de Text Prof: Pepe Veiga Aula3C

 

18’30/19’30 Anglès Prof: Mario Andreu Aula3C

 

18’30/19’30 Francès Prof: Maite Aparicio AulaBiblioteca

17:00/19:00 Valencià Prof: RosaCastellanos Aula3C

19:30/21:30

Matemàtiques Prof: Pep Val Aula1A

19:30/20:30

Filosofia – Aula1B Prof.: PepeVeiga

19:30/21:00

Física

Prof:Rosella Castellano Aula3C

19:30/21:00

Geografia

Prof: PepeVeiga Aula3C

 

 

Tutor: PepeVeiga.

Dies i hores de tutoria: dimecres, de 18:30 a 19:30 h. i divendres, de 17:00 a 18:00h.

 

Nota informativa: Les matèries comuns a tots els accessos són Castellà, Comentari de text, Valencià i Idioma estranger (escollir de l’oferta del centre d'FPA entre anglès o francès. També es potexaminar l’alumne d’alemany, italià o portuguès). La prova d’accés a majors de 45 anys contempla 3 matèries (Castellà, Comentari de text i Valencià) i entrevista personal.

Les matèries específiques són, segons les  àreesd’estudi:

Àrea – Opciód’estudis

Matèries específiques

A: Arts iHumanitats

Escollir dues entre: Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d'ExpressióPlàstiques

B:Ciències

Obligatòriament: Matemàtiques. Escollir una entre: Física oQuímica

C: Ciències de laSalut

Obligatòriament: Biologia. Escollir una entre: Física oQuímica

D: Ciències Socials iJurídiques

Escollir dues entre: Geografia, Història oMatemàtiques

E: Enginyeria iArquitectura

Obligatòriament: Matemàtiques. Escollir una entre: Física o DibuixTècnic

En el cas que es desitge optar per dues branques simultàniament, aquesta fase constarà dels següentsexercicis:

-           Arts i humanitats + Ciències Socials i Jurídiques: obligatòriament Història,escollir una entre Filosofia, Dibuix Artístico Tècniques d'Expressió Plàstiques i escollir una altra entre Geografia o Matemàtiques.

-           Ciències + Ciències de la salut: obligatòriament Matemàtiques i  Biologia, escollir una entre Física o Química.

-           Ciències + Enginyeria i Arquitectura: obligatòriament Matemàtiques i escollir una d'aquestes opcions: a) Física // b) Química i Dibuix Tècnic // c) Física i Química // d) Física i DibuixTècnic.

-           Ciències +Ciències de la salut + Enginyeria i arquitectura: obligatòriament Matemàtiques, Biologia i Física.

 

Actualitzat a 4 de setembre de2017