HORARI DE GES 2 (SEGON NIVELL DEL SEGON CICLE) 2018-2019

HORARI DE GES 2 (SEGON NIVELL DEL SEGON CICLE)

Grup vesprada 1 (GES 2vesprada 1)

TORN DE 15:00 A 18:00 HORES

AULA 2A – Centre FPA Plaça Sant Pasqual, 20

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

15:00 a 16:00

Matemàtiques

(Onofre Monzó)

 

Societats, Terr. i PHC

(PA)

Món del Treball (FA)

Món del Treball (FA)

16:00 a 17:00

Natura, Ecologia i Salut (Onofre Monzó)

Valencià

(Carles Cano)

Castellà

(Irene Lado)

Ciències i Tecnologia

(Onofre Monzó)

Anglès

(Irene Lado)

17:00 a 18:00

Valencià

(Carles Cano)

Castellà

(Irene Lado)

Optativa (FA)

Matemàtiques

(Onofre Monzó)

Societats, Terr. i PHC

(PA)

 

Tutora: Irene Lado

Horari tutoria: Dimarts, de 19:30 a 20:30 h.; dijous, de 17:00 a 18:00 hores;

 

HORARI DE GES 2 (SEGON NIVELL DEL SEGON CICLE)

 

Grup vesprada 2 (GES 2vesprada 2)

TORN DE 15:00 A 18:00 HORES

AULA Graduat/Idiomes – Centre FPA carrer Marco, 1.

 HORES

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

15:00 a 16:00

Societats, Territoris i PHC

(PA)

Societats, Territoris i PHC

(PA)

Matemàtiques

(Onofre Monzó)

 

Matemàtiques

(Onofre Monzó)

16:00 a 17’00

Món del Treball (PA)

Optativa

(PA)

Natura, Ecologia i Salut (Onofre Monzó)

Valencià

(Carles Cano)

Ciències i Tecnologia (Onofre Monzó)

17:00 a 18’00

Castellà

(Irene Lado)

Valencià

(Carles Cano)

Anglès

(Irene Lado)

Món del Treball (PA)

Castellà

(Irene Lado)

Tutor: Carles Cano

Horari tutoria: Dilluns i divendres, de 16:00 a 17:00 hores.

 

HORARI DE GES 2 (SEGON NIVELL DEL SEGON CICLE)

Grup nit (GES 2nit)

TORN DE 18’30 A 21’30 HORES

AULA 2A – Centre FPA Plaça Sant Pasqual, 20

 

HORES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18’30 a 19’30

Matemàtiques

(Onofre Monzó)

Castellà

(Irene Lado)

Món del Treball

(PA)

Anglès

(Irene Lado)

Castellà

(Irene Lado)

19’30 a 20’30

Optativa  (PA)

Ciències i Tecnologia (Onofre Monzó)

Societats, Terr. i PHC (PA)

S Matemàtiques

(Onofre Monzó)

Món del Treball

(PA)

20’30 a 21’30

Societats, Terr. i PHC (PA)

Valencià

(Carles Cano)

Valencià

(Carles Cano)

Natura, Ecologia i Salut (Onofre Monzó)

 

Tutora: PA

Horari tutoria: Dilluns i dijous, de 18:30 a 19:30 hores.