Horaris grups d'Accès a la Universitat majors de 25/45 anys 2019-2020

HORARIS GRUPS D’ACCÉS UNIVERSITAT MAJORS 25/45 ANYS

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

 

16:00/17:00

Dibuix Tècnic

Prof: José Ángel Rico

Aula 3B

 

15:30/17:00

Matemàtiques

Prof: Onofre Monzó

Aula 3C

 

 

 

 

 

 

 

16/17  Història

Prof.: Sebastià Márquez

Aula 3C

 

16/17

Dibuix Tècnic

Prof: José Ángel Rico Aula 3B

 

 

15:30/17:00

Matemàtiques

Prof: Onofre Monzó

Aula 3C

 

15:00/17:00 Física - Prof: José Ángel Rico

Aula 2B

 

 

 

 

16/17

Dibuix Tècnic

Prof: José Ángel Rico

Aula 3B

 

16/17  Història

Prof.: Sebastià Márquez

Aula 3C

17:00/18:30

Castellà

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

18’30/19’30

Valencià

Prof: Carles Cano

Aula 3C

 

 

17:00/18:30

Comentari de Text

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

18’30/19’30 Anglès

Prof: Mario Andreu - Aula 3C

 

18’30/19’30 Francès

Prof: Maite Aparicio

Aula B1 Biblioteca

17:00/18:00

Química

Prof: Rosella Castellano Aula 3C

 

18:00/19:30

Castellà

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

 

 

17:00/18:30

Comentari de Text

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

 

18’30/19’30 Anglès

Prof: Mario Andreu  Aula 3C

 

 

 

18’30/19’30 Francès

Prof: Maite Aparicio

Aula B1 Biblioteca

17:00/19:00 Valencià

Prof: Carles Cano

Aula 3C

 

 

 

 

 

 

 

19:30/20:30

Filosofia – Aula B2

Prof.: Pepe Veiga

 

 

19:30/21:00

Biologia

Prof: José Ángel Rico

Aula 3C

19:30/21:00

Biologia

Prof: José Ángel Rico

Aula B3

 

19:30/20:30

Geografia

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

 

19:30/20:30

Valencià

Prof: Carles Cano

Aula 3C

 

19:30/20:30

Geografia

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

19:30/21:30

Química

Prof: Rosella Castellano Aula 2B

 

 

 

Tutor: Pepe Veiga.

Dia i hora de tutoria: dimecres, de 17:00 a 18:00 hores.

 

Nota informativa: Les matèries comuns a tots els accessos són Castellà, Comentari de text, Valencià i Idioma estranger (escollir de l’oferta del centre de FPA entre anglès o francès. També es pot examinar l’alumne d’alemany, italià o portuguès).

La prova d’accés a majors de 45 anys contempla 3 matèries (Castellà, Comentari de text i Valencià) i entrevista personal.

 

Les matèries específiques són, segons les  àrees d’estudi:

Àrea – Opció d’estudis

Matèries específiques

A: Arts i Humanitats

Escollir dues entre: Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Plàstiques

B: Ciències

Obligatòriament: Matemàtiques. Escollir una entre: Física o Química

C: Ciències de la Salut

Obligatòriament: Biologia. Escollir una entre: Física o Química

D: Ciències Socials i Jurídiques

Escollir dues entre: Geografia, Història o Matemàtiques

E: Enginyeria i Arquitectura

Obligatòriament: Matemàtiques. Escollir una entre: Física o Dibuix Tècnic

 

En el cas que es desitge optar per dues branques simultàniament, aquesta fase constarà dels següents exercicis:

  • Arts i humanitats + Ciències Socials i Jurídiques:obligatòriament Història, escollir una entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Plàstiques i escollir una altra entre Geografia o Matemàtiques.
  • Ciències + Ciències de la salut:obligatòriament Matemàtiques i  Biologia, escollir una entre Física o Química.
  • Ciències+ Enginyeria i Arquitectura: obligatòriament Matemàtiques i escollir una d'aquestes opcions: a) Física // b) Química i Dibuix Tècnic // c) Física i Química // d) Física i Dibuix Tècnic.
  • Ciències +Ciències de la salut + Enginyeria i arquitectura:obligatòriament Matemàtiques, Biologia i Física.