Horaris accés a cicles Grau Superior 2017-2018

Horaris Curs 2017-2018

Inici de les classes: dilluns 18 de setembre a les 5 de la vesprada a l'aula 2B amb una sessió informativa.

GRUP1

OPCIÓ A (HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS):

Matèries comuns: Matemàtiques + Llengua Castellana + Anglès + Tractament dela Informació i Competència Digital(TICD).

 

Matèries específiques: Història, Economia i Geografia (cal escollir-ne2).

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

16:00/17:00

Geografia

Prof: Pepe Veiga Aula 3C

16:00/17:00

Economia

Prof: Mª J. Pelayo Aula 2B

 

16:00/17:00

Economia

Prof: Mª J. Pelayo Aula 2B

 

17:00/18:30

Llengua Castellana Prof.: Mª José Chordá

Aula3A

17/18:30

Matemàtiques Prof: Pep Val Aula 2B

 

17:00/18:30

Matemàtiques Prof: Pep Val Aula 2B

 

18:30/19:30

Història

Prof: Guillermo Jorques

AulaSoterrani

18:30/19:30

Història

Prof: Guillermo Jorques

AulaSoterrani

18:00/19:30

Llengua Castellana Prof.: Mª José Chordá

Aula 3A

18:30/19:30

Història

Prof: Guillermo Jorques

Aula 2B

 

19:30/20:30

Anglès

Prof.: Mario Andreu Aula Soterrani

19:30/20:30

TICD

Prof: Angel García Aula Soterrani

19:30/20:30

Anglès

Prof.: Mario Andreu Aula 2B

19:30/21:00

Geografia

Prof: Pepe Veiga Aula 3C

 

 

Tutor: Pep Val – Dia i hores de tutoria: Divendres, de 16:00 a18:00.

 

GRUP2

Inici de les classes: dilluns 18 de setembre a les 6:30 de la vesprada a l'aula 2B amb una sessió informativa.

OPCIONS:    b) TECNOLOGIA i c) CIÈNCIES

Matèries comuns: Matemàtiques + Llengua Castellana + Anglès + Tractament dela Informació i Competència Digital (TICD).

Matèries específiques:

Opció b) TECNOLOGIA: Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial o Física i Química (cal escollir-ne 2). 

Opció c) CIÈNCIES: Física, Química o Biologia i Ciències de la Terra (cal escollir-ne2).

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

15:00/16:00

Tecnologia

Prof: Angel García Aula B3

16:00/17:00

Dibuix Tècnic Prof: Angel García AulaB3

15:00/17:00

Biología Professor: José ángel Rico Aula3C

15:00/16:00

Tecnologia

Prof: Angel García Aula B3

16:00/17:00

Dibuix Tècnic Prof: Angel García AulaB3

 

15:30/17:00

Química

Prof: Rosella Castellano Aula3C

15:30/17:00 Física Prof: Rosella Castellano Aula3B

15:00/16:00

Tecnologia

Prof: Angel García Aula B3

16:00/17:00

Dibuix Tècnic Prof: Angel García AulaB3

 

15:30/17:00

Química

Prof: Rosella Castellano Aula3C

17:00/18:30

Matemàtiques Prof: Pep Val Aula2B

 

17:00/18:30

Matemàtiques Prof: Pep Val Aula 2B

17:00/18:30

Castellà

Prof.: Mª José Chordá Aula3A

17:00/18:00

TICD

Prof: Angel García AulaB3

18:30/19:30

Anglès

Prof: Mario Andreu Aula2B

 

18:30/19:30

Anglès

Prof: Mario Andreu Aula 2B

 

 

19:30/21:00

Castellà

Prof.: Mª José Chordá Aula2B

 

19:30/21:00 Física Prof: Rosella Castellano Aula3C

 

 

 

Tutor: Pep Val – Dia i hores de tutoria: Divendres, de 16:00 a18:00.