Informacions del Centre

No hay artículos en esta categoría. Si se muestran las subcategorías en esta página, puede que contengan artículos.

Subcategorías

 • On estem

  Situació del Centre FPA Torrent

 • Horari del Centre d'F.P.A.

  Horari  del Centre d'F.P.A.

 • Professorat i equip directiu

  Professorat i equip directiu

 • Associació d'Alumnes

  Associació d'Alumnes

 • Consell Escolar de Centre

  Consell Escolar de Centre

 • Pla de Convivència FPA Torrent

  El Pla de Convivència del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent, s’inspira en la necessitat del complet desenvolupament de la personalitat i de les capacitats de l’alumnat, l’educació en el respecte als drets i les llibertats fonamentals, l’educació en el exercici de la tolerància de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’aquests i l’educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.

 • Pla d'Acció Tutorial

  L'objectiu de la planificació de l'acció tutorial és contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat per tal que arribe a un nivell de maduresa que li permeta incorporar-se de forma activa, creativa i responsable a la societat.

 • Pla d'Actuació per a la Millora

  Pla d'Actuació per a la Millora

 • Protocol atenció sanitària

  La Resolució d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOCV núm. 7865, de 05.09.2016) dicta instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars.