Informacions del Centre

Pla de Convivència del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent

El Pla de Convivència del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent, s’inspira en la necessitat del complet desenvolupament de la personalitat i de les capacitats de l’alumnat, l’educació en el respecte als drets i les llibertats fonamentals, l’educació en el exercici de la tolerància de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’aquests i l’educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.

Document en pdf del Pla de Convivència del Centre de Formació de Persones Adultes de Torrent