Informacions del Centre

Pla d'Acció Tutorial

L'objectiu de la planificació de l'acció tutorial és contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat per tal que arribe a un nivell de maduresa que li permeta incorporar-se de forma activa, creativa i responsable a la societat

Document pdf del Pla d'Acció Tutorial