Normativa bàsica de referència

Normativa bàsica de refrència en Formació de Persones Adultes:

Enllaç amb el web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

http://www.ceice.gva.es/ocd/areaord/val/fpa_normativa.htm

- Legislació bàsica en FPA.

- Currículum FPA.

- Centres FPA.

- Educació a distància.

- Proves lliures.

- Equivalències.