Ceràmica. Continguts

TALLER DE CERÀMICA

PRIMER TRIMESTRE
diferents mètodes constructius per a la realització d'una peça tridemensional
modelatge per pressió manual d'un bol (argila roja)
decoració per incisió o impressió
modelatge d'una caixa massissa i buidatge d'esta (argila roja)
decoració per paleta i aplicació d'engalbes
construcció d'una peça per colombinos (gres)
aplicació d'esmalts
muntatge d'una peça per planxes (gres)
decoració engalbes, esmalts

SEGON TRIMESTRE
tècniques decoratives
planxes de gres per a l'elaboració dels socarrats
pintat dels socarrats
pintura a l'aigua sobre taulellet (amb estarcires i S. XVIII)
temes: estil barroc i rococó valencià
tècnica de la corda seca
realització de peces per neriage (jaspiat) amb ajuda d'una matriu

TERCER TRIMESTRE
projecte final lliure
els alumnes han realitzat diversos projectes com:
escultures, murals, mòbils, pitxers, plaques amb baix relleu
es va fer al final del curs una jornada de cocció rakú

Totes les peces del taller es van coure entre 950°C i 1040°C