Fotografia. Continguts

FOTOGRAFIA.

 

 1. Introducció. Què és la fotografia?
 2. Descripció de la càmera. Parts que la componen.
 3. Obturador. Velocitat d’obturació.
 4. Diafragma. Números f.
 5. Exposició. Dispar. Relació velocitat/diafragma.
 6. Gestió d’arxius digitals.
 7. Óptiques. Normal, Angular i Tele.
 8. Iso
 9. Altres parámetres: tono/saturació/contrast.
 10. Medició de la llum
 11. Profunditat de camp
 12. Balanç de blancs. Tipus de llums.
 13. Composició. Regles compositives.
 14. Il·luminació. Llum natural, contínua i flash.
 15. Generes: Bodegó, Retrat, Paisatge, Reportatge. Concepte, composició i esquemes d’il·luminació.
 16. Glossari de termes.

 

En el curs de perfeccionament a més de donar els apartats amb més detall, s’arribarà abans al tema dels gèneres fotogràfics i s’explicarà amb més profunditat.