Quins horaris hi ha?

Quins horaris hi ha?

Tenim un horari de 15 a 18 de la vesprada i altre torn horari de 18:30 a 21:30.
També s'ofereix l'horari de matí però encara no hi ha prou sol·licituds.

Què necessite per matricular-me?

Què necessite per matricular-me?

Cal fer la inscripció i aportar 3 fotografies tamany carnet, una fotocòpia del dni o passaport, pagar la quota de material i a més portar el llibre d'escolaritat  o el certificat de notes de l'últim curs de l'ESO realitzat o certificats de notes dels anys anteriors.

Quantes hores diàries hauré d'anar al Centre?

Quantes hores diàries hauré d'anar al Centre?

El primer nivell de Secundària té 13 hores setmanals i el segon 14, distribuïdes en 3 hores diàries. Normalment les sessions són d'una hora.

Quantes assignatures hi ha?

Quantes assignatures hi ha?
Els mòduls per aconseguir el Graduat en Educació Secundària de Persones Adultes són:

Valencià.
Castellà.
Llengua estrangera.
Processos i instruments matemàtics.
Naturalesa, Ecologia i Salut.
Ciències i Tecnologia.
Societat, Territori i Processos Històrico-Culturals.
Optatives (en total 3)

Quan puc matricular-me?

Quan puc matricular-me?

La matrícula es realitza durant el mes de setembre de cada any.