Fotografia. Horaris 2015-2016

Cursos de Fotografia: Iniciació i Perfeccionament

CURS 2015-2016

 

CODI CURS DIES HORARI PROF.
FOT1 Fotografia Iniciació Dimarts 20-21:30 Dani Caparrós
FOT2 Fotografia Perfeccionament Dimarts 18:30-20 Dani Caparrós
FOT3 Fotografia Nivell Avançat Dijous

20-21:30

Dani Caparrós

 

Fotografia. Continguts

FOTOGRAFIA.

 

 1. Introducció. Què és la fotografia?
 2. Descripció de la càmera. Parts que la componen.
 3. Obturador. Velocitat d’obturació.
 4. Diafragma. Números f.
 5. Exposició. Dispar. Relació velocitat/diafragma.
 6. Gestió d’arxius digitals.
 7. Óptiques. Normal, Angular i Tele.
 8. Iso
 9. Altres parámetres: tono/saturació/contrast.
 10. Medició de la llum
 11. Profunditat de camp
 12. Balanç de blancs. Tipus de llums.
 13. Composició. Regles compositives.
 14. Il·luminació. Llum natural, contínua i flash.
 15. Generes: Bodegó, Retrat, Paisatge, Reportatge. Concepte, composició i esquemes d’il·luminació.
 16. Glossari de termes.

 

En el curs de perfeccionament a més de donar els apartats amb més detall, s’arribarà abans al tema dels gèneres fotogràfics i s’explicarà amb més profunditat.