Informàtica Iniciació. Continguts

CURS D'INFORMÀTICA - NIVELL INICIACIÓ
Introducció a la informàtica:

• Conceptes bàsics.
• Components de l'ordinador.

Maneig de l'ordinador, ratolí i teclat.

Sistema operatiu :
• Conceptes bàsics: Finestres, escriptori, carpetes, arxius, barra de tasques, menú d'inici ...
• Maneig: Arrencada programes, guardar arxius, organitzar carpetes ...

Internet:
• Conceptes bàsics.
• Navegació.
• Recerca d'informació.

Correu electrònic:
• Creació d'un compte.
• Maneig bàsic: Redacció, enviament, lectura, adjuntar arxius, administrar contactes ...

Multimèdia a l'ordinador:
• Passar fotos de la càmera digital a l'ordinador.
• Reproduir música i pel lícules.

Processador de textos :
• Introducció.
• Edició bàsica.
• Format.
• Imatges.
• Ortografia.
• Impressió.

Fulls de càlcul

Presentacions de diapositives