Informàtica Internet. Continguts

CONTINGUTS D’INTERNET

 

 • Introducció i conceptes generals d’Internet. Programari i maquinari:

- L’ordinador.

- Módem, Router, WiFi.

-Tipus de connexió: ADSL, RDSI...

-Altres perifèrics útils.

- Introducció als navegadors Web (Google Chrome, Mozilla…)

 

 • Navegadors:

- Utilitzar un navegador Web.

- Coneixement i utilització de les parts que formen la finestra del navegador.

- Conèixer el significat de conceptes com URL, servidor,  domini, WWW, …

- Descarregar pàgines com a fitxer web, pàgina web o fitxer de text.

- Guardar pàgines web i navegar-les sense connexió.

- Establir una pàgina d’inici.

- Guardar l'adreça de pàgines importants. Marcadors.

- Tornar a una pàgina oblidada. Historial.

- Recerques dins d’una pàgina.

- Imprimir pàgines web, imatges, text...

 

 • Buscadors

- Recerca mitjançant "buscadors" d’informació, de pàgines web, d’adreces de correu (e-mails), significat de paraules, imatges, etc.

- Google

- Recerca d’informació.

-  Recerca avançada.

- Altres utilitats: consulta de llibres, descàrrega de programes, jocs...

-  Google Maps y otras utilidades.

-  Google Earth

 

 • Tractament de la informació

- Guardar i imprimir text i imatges trobats a Internet.

- Elaborar treballs, amb un processador de text, utilitzant informació d’Internet.

 

 • Descàrregues d’arxius

-Demos, Freeware, Drivers...

- Programes (WinZip, Adobe Acrobat...)

 

 • Utilitats d’Internet:

- Participació dins de fòrums.

- Utilització de traductors de pàgines a la web.

- Jocs en línia.

- Comerç electrònic i seguretat de transaccions. Firma electrònica. Banc (preguntar i demanar codi)

 

 • Correu electrònic:

- Programes de correu.

- Serveis de correu web (Yahoo, Hotmail, Gmail…).

- Configuració d’un compte de correu en Internet.

- Elements de la finestra de correu.

- Enviar i rebre correu electrònic.

- Respondre i reexpedir correu.

- Eliminar correu.

- Obrir i enviar arxius adjunts.

- Correu Spam.

- Crear contactes i grups de contactes.

 

 • Xat:

- Xats dins de pàgines web.

-Converses amb un contacte i amb grups de gent.

- Vídeo conferències.

 

 • Seguretat:

- Virus y cucs.

- SPAM.

- Anonimat.

- Compres en línia.

-Copies de seguretat

 

 • Fotografia digital:

- Descarregar fotos de la càmera.

- Tractament de la fotografia (reduir resolució, retallar, canviar nivells...)

- Enviament per correu electrònic com arxiu adjunt.

 

 • Elaboració d’una pàgina web utilitzant els recursos disponibles a Internet.

 

 • Traductors en Internet.

 

 • Mitjans de comunicació. Llegir la premsa, escoltar la ràdio, veure la televisió.

 

 • Veure vídeos en Internet. Youtube. Guardar vídeos.

 

 • Escoltar música en Internet. Spotify.

 

 • Fotos i vídeos en l’ordinador. Organització i retoc. Pixenate, Phix, Hoffman…

 

 • Blocs.

 

 • Xarxes socials. Facebook. Twitter