Preinscripció i matrícula curs 2019-2020

Preinscripció i matrícula curs 2019-2020

* Com?

La preinscripció es podrà fer presencial en el Centre de FPA de Torrent   (Plaça Sant Pasqual, 20) o per internet, des de la web: www.fpatorrent.info

Per fer la preinscripció, cal omplir el full de preinscripció (en format paper o digital). 

La preinscripció és obligatòria per poder matricular-se.

 

* Quan? Calendari i horaris de Preinscripció:                                       

Preinscripció per internetDel 17 de juny fins el 3 de setembre.

Preinscripció presencial en el Centre FPA (Pl. Sant Pasqual, 20):           

Juny: del 17 al 30, de dilluns a dijous, de  17:00 a 20:00 h. 

Juliol: de l’1 al 26, de dilluns a divendres, d’11:00 a 13:00 h.

 

* Matriculació

La matriculació serà la primera quinzena de setembre.

(segons cursos i tallers). S’enviarà per sms cita prèvia personal fixant dia i hora de matriculació per a cada curs i taller.

L’assignació de plaça serà automàtica per ordre de preinscripció en els cursos amb places suficients. En els cursos amb més demanda que oferta, l’ordre de matriculació es farà per sorteig entre les persones preinscrites. Si en algun curs no hi ha places suficients, s’assignarà per sorteig número de llista d’espera.

Cada persona preinscrita rebrà en el seu telèfon mòbil un sms amb cita prèvia per matricular-se, indicant-li el dia i l’hora de matrícula o el número de llista de espera. També es podrà consultar en el tauler d’anuncis i (introduint les dades personals) en la web del Centre d’FPA.

 

Requisits per matricular-se

Fer la preinscripció (sols es podran matricular les persones que hagen fet anteriorment la preinscripció).

Esperar la confirmació de tindre plaça i acudir a la cita prèvia de matriculació.

 

Arreplegar la documentació de matrícula, complimentar-la i fer el pagament de la quota de material del curs/taller corresponent.