Notes provisionals Proves Lliures GES Juny 2014 Tribunals 17A-17B-17C Torrent

Ja estan disponibles les notes provisionals de les Proves Lliures de Graduat en Educació Secundària dels Tribunals 17A-17B-17C de Torrent.

En la següent URL els examinands podran consultar les qualificacions. Esta consulta estarà operativa des del dilluns 16 de juny fins al 31 de juliol.

https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/core/public/jsp/inicio.jsp

Llistat admesos proves lliures GES juny 2014

Ja estan disponibles en la web de la Conselleria d'Educació els llistat d'admesos i exclosos de les proves lliures de GES de juny de 2014.

Recordeu que a Torrent hi hauran TRES tribunals: 17A, 17B que realitzaran les proves al Centre d'Adults de Torrent.

Plaça Sant Pasqual nº 20

I el tribuna 17C que realitzarà les proves al IES, Veles e Vents, Camí dels Cànters, s/n

Podeu consultar els llistats en aquest enllaç:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638#p_9

PROVES LLIURES GES 2014

PROVES LLIURES GES

 

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE 2014

INFORMACIÓ DE LES PROVES
  
-  Instruccions que regulen la matrícula (telemàtica) en la prova per què les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament  el títol de Graduat en Educació Secundària (GES):
 
 
- Inscripció telemàtica, els formularis estan en l´adreça del portall de la Generalitat Valenciana:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638 

- Una vegada registrada la inscripció telemàtica, la documentació generada haurà de ser impresa i presentada DURANT EL MES D´ABRIL per a la convocatòria de juny al PROP.
 
     - Pàgina web del Servei d´Ordenació Acadèmica de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport (Secció de Formació de Persones Adultes):
   http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/val/fpa.htm

 
        INFORMACIÓ GENERAL

-  Data de les proves: divendres 6 de juny de 2014  


- Ordre de realització de les proves:

9.30 – 11.30 hores         Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciència i Tecnologia.
12.00 – 14.00 hores       El món del Treball; Societats, territoris i Processos Històric- Culturals.
16.00 – 19.30 hores       Valencià; Castellà; Llengua estrangera.
 
- Els aspirants es personaran en el centre d´examen vint minuts abans de les hores abans indicades proveïts del DNI o NIE.

- Està prohibit l´entrada i utilització de mòbils durant l´examen. S´anul.larà l´examen d´aquells que incomplisquen aquesta prohibició.
 
- No es poden utilitzar ni calculadores ni diccionaris.

- No es donaran qualificacions per telèfon.


 

CONVOCATÒRIA D´OCTUBRE DE 2014
 
- Inscripció telemàtica, els formularis estan en l´adreça del portall de la Generalitat Valenciana:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638 

- Una vegada registrada la inscripció telemàtica, la documentació generada haurà de ser impresa i presentada DURANT LA SEGONA QUINZENA D´AGOST I PRIMERA SETMANA DE SETEMBRE per a la convocatòria d´octubre al PROP.

- Data de les proves: 3 d´octubre de 2014.

VIU LA LITERATURA EN VIU


Dimecres, 9 d'abril. - 7:30 vesprada.  Aula 3C
Xarrada amb
Carmen Amoraga

Presentació del llibre:

La vida era eso
(Premi Nadal 2014)

 


Presenta: Mario Máñez
Organitza: Taller de Literatura

Comencen els períodes de matrícula per a proves de valencià de la Junta Qualificadora

PROVES DE VALENCIÀ DE LA JUNTA QUALIFICADORA

Calendari de matrícula 2014

Termini de presentació de les sol·licituds

  • Període únic: de l'1 al 26 d'abril de 2014
  • NOTA:

    Esta matrícula dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes anuals d'exàmens (juny i novembre).

Més informació: http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/proves.html

 

Les proves tenen com a objecte avaluar la competència dels aspirants en un determinat grau. No van destinades a avaluar l'aprofitament d'un curs determinat, encara que, òbviament, l'assistència a cursos ajuda a preparar-se-les.

La Junta convoca les proves en dos períodes. El calendari, les localitats i els llocs d'exàmens es fan públics al llarg del primer trimestre de l'any.


LES PROVES
La JQCV expedix dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i els de coneixements específics.

  • Els certificats de coneixements generals es referixen a diversos nivells de domini en l'ús de la llengua.
  • Els certificats de coneixements específics es referixen a llenguatges d'especialitat propis de determinats àmbits de la societat (administració, empreses editorials i mitjans de comunicació).

Certificats de coneixements generals

Certificats de capacitació tècnica


QUI POT PRESENTAR-SE A LES PROVES
Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits l'any en què es realitzen.

Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de Llenguatge administratiu i de Llenguatge als mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de Grau mitjà.

Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de Correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de Grau superior.

Subcategorías