Calendari de recuperacions de setembre

Alumnes matriculats oficials en el curs 2012-2013

Dilluns 2 de setembre.

Castellà

Valencià

Anglés

Optativa

Hora: 18 hores. Aula B3

Dimarts, 3 de setembre

-Ciències Socials

-Món del treball

Hora: 18 hores. Aula B3

Dimecres, 4 de setembre

-Matemàtiques

-Ciències Naturals

-Tecnologia

Hora: 18 hores. Aula B3

 

Calendari de matrícules 2013-2014

MATRICULA CURS 2013-2014.

DEL 9 al 19 de SETEMBREHORARI DE MATRICULACIÓ: 5'30 a 8'30 VESPRADA

DIES DE MATRICULA:


DILLUNS, DIA 9 SETEMBRE


Matrícula per al nou alumnat en els cursos d'lnformatica, Internet.


Matrícula  del antics alumnes de Graduat en Secundaria -nivells Pregraduat, GES 1 i GES 2-


• Solament alumnes avaluats durant el curs 2012-2013 en el Centre EPA.

DIMARTS, DIA 10 SETEMBRE


Matrícula  peral nou alumnat que vol cursar el Graduat en Secundaria (nivells 1 i 2). Excepte alumnes que s'han matriculat el dia 9.


Matrícula  dels antics alumnes matriculats  durant el curs 2012-2013 en els cursos d'anglés, francés i valencià.

DIMECRES, DIA 11 SETEMBRE


Matrícula per al nou alumnat en els cursos d'anglés, francés, valencià i castellà estrangers.

DIJOUS, DIA 12 SETEMBRE


Matrícula  peral nou alumnat d'Accés a la Universitat majors de 25, 40 i 45 anys.


DIVENDRES, DIA 13 SETEMBRE


Matrícula en Accés a Cicles  Formatius de Gran Superior de Formació Professional.


DILLUNS, DIA 16 SETEMBRE


Matrícula  en Primer Cicle de Formació Basica  (Alfabetització, Neolectors, Cultura general).


Matrícula en tallers ocupacionals i d'oci (relaxació, ceramica, fotografia, pintura, dibuix, restauració de mobles, vitralls, teràpies  manuals, drenatge limfatic, ioga, mètode "pilates"...)

DIMARTS, DIMECRES i  DIJOUS -17, 18 i 19 SETEMBRE


Oferta de places que queden vacants en tots els cursos i tallers.

Reguisits  pera la matriculació:

Antic alumnat: Confirmar  la inscripció en el curs triat i arreplegar el rebut i fer efectiu  el pagament de la quota de material de l'Associació d 'Alumnes. Portar el justificant de pagament a Secretaria.

Nou alumnat:
Cal arreplegar la documentació de matrícula el día que corresponga matricular-se.
Omplir posteriorment el full d'inscripció i el carnet d'alumne/a, fer efectiu el pagament  de la quota de material de l'Associació d'Alumnes i portar 3 fotos. Portar-ho  tot a Secretaria.
L'alumnat d'Accés  a la Universitat i Accés a Cicles de FP aportarà també una fotocopia del DNI.
L'alumnat de Graduat en Secundaria aportarà fotocòpia del DNI i  original i còpia de les materies aprovades prèviament (si és el cas).

Notes definitives Graduat en Educació Secundària

Prova lliure de Graduat en Educació Secundària.

Las notes definitives estan publicades en el tauler d’anuncis del Centre de FPA Torrent, plaça Sant Pasqual, 20.
Horari de consulta i arreplegada de notes:


Del 26 al 28 de juny:


Matí: de 10 a 13 h.     - Vesprada: de 18 a 20:30 h.

 

De l’1 al 5 de juliol:

Matí, de 10 a 13 h.


Enguany, el PROP ha canviat el sistema d’inscripció i arreplegada de notes i havia informat al nostre Centre que les notes provisionals i definitives estarien accessibles mitjançant un enllaç del web de la Conselleria d’Educació.
Per motius que desconeguem, això no és possible, per la qual cosa, per poder conèixer les notes caldrà veure-les al tauler d’anuncis del centre FPA de Torrent.  
Lamentem aquesta incidència, totalment aliena a la nostra voluntat i a la nostra pràctica habitual.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA D'ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

SOL·LICITUD TELEMÀTICA D'ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

Recordem la possibilitat d'omplir i imprimir telemàticament la sol·licitud d'admissió per a CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior) . A tal efecte, els sol·licitants podran connectar-se seleccionant l'ensenyança corresponent en els enllaç adjunt.

Una vegada connectats, hauran de seguir el procés d'identificació: registrar-se amb usuari i contrasenya (o amb Certificat Digital si el tenen) i verificar l'accés. Tot seguit, podran procedir a omplir la sol·licitud o les sol·licituds que considere.

Tot i que l'assistent telemàtic és molt intuïtiu, s'ha elaborat una guia que es pot consultar des de la mateixa aplicació, o descarregar-la des de l'enllaç adjunt:

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vullga, però només podrà presentar UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que durà impresa al centre. El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l'original imprés.

Recordeu les dates del 3 al 12 de juny 2013

https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=38

Consulta Sol·licitud Proves Lliures ESO

Consulta Sol·licitud Proves Lliures ESO

Si vols fer alguna consulta en la teua sol·licitud de les proves lliures de GES pots fer-ho en aquest enllaç. Recorda que sols s'haurà registrat la teua sol·licitud si ho has fet per registre d'entrada.

https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/core/public/jsp/inicio.jsp

 

Subcategorías