PROVA LLIURE DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2013

 TRIBUNALS DE TORRENT PROVES LLIRES GRADUAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2013

 

Tribunal 23 – D’ACOSTA SOSA, Samuel, a LOPEZ GIMÉNEZ, Inmaculada.

Tribunal 24 – De LUCAS CARBONELL, Iván, a ZAFÓN TORRICO, Ángeles.

Pots comprovar si estas en la llista d'admesos/exclosos en la pàgina de la Conselleria d'Educació:

http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/Admesos_i_exclososV.pdf

 

Els dos tribunals faran l’examen al Centre F.P.A. de Torrent (Plaça Sant Pasqual, 20)

 

CALENDARI DE LES NOTES:          

-          Dia de la prova lliure: divendres, 11 D’OCTUBRE, en sessions de matí i vesprada.

-          Notes provisionals: dilluns, 21 D’OCTUBRE. En el tauler d’anuncis del centre FPA i en Internet: consultant el web www.fpatorrent.infoNo es donaran les notes per telèfon.

-          Període de reclamacions: del 21 AL 25 D’OCTUBRE. Horari de reclamacions: de 18:30 a 19:30 hores. Per a presentar reclamacions, caldrà omplir el full adient i presentar-lo en la secretaria del centre de FPA (sol·licitar el full en la secretaria del centre).

-          Qualificacions definitives: DIMECRES, 30 D’OCTUBRE.

-          Dies d’arreplega de les certificacions definitives:  des del 30 D’OCTUBRE FINS AL 8 DE NOVEMBRE, de 18:00 a 20:00 hores (fora d’aqueix calendari i horari, sols es donaran les certificacions de notes els divendres lectius, de 17:00 a 19:00 hores).

_____________________________________________________________________

 

Instruccions per a la realització de la prova

 

-          Cal presentar el DNI o NIEa requeriment dels membres del tribunal examinador.

-          No és permès l’ús del telèfon mòbil en el recinte del Centre Educatiu.

 

Horari de les proves:        La prova es celebrarà en sessions de matí i vesprada.

 

Sessió de matí.

A les 9:00 del matí s’anomenarà per ordre de llista les persones participants en la prova.Caldrà presentar el DNI o NIE.

 

-          La sessió de matí constarà de dues parts. La primera part de la prova s’iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 11:30 hores. Aquesta part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.

 

-          D’11.30 hores a 11:45 hores hi haurà un període de descans.

 

-          A les 11:45 hores s’hi tornarà a passar llista a les persones participants.

 

-          La segona part de la sessió del matí es realitzarà des de les 12:00 fins les 14:00 hores. Constarà de continguts dels mòduls: El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.

 

Sessió de vesprada.

A les 15:30 hores s’hi tornarà a passar llista a les persones participants.

La sessió de vesprada començarà a les 16.00 hores i finalitzarà a les 19.30 hores; es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà dels mòduls de Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

Calendari de recuperacions de setembre

Alumnes matriculats oficials en el curs 2012-2013

Dilluns 2 de setembre.

Castellà

Valencià

Anglés

Optativa

Hora: 18 hores. Aula B3

Dimarts, 3 de setembre

-Ciències Socials

-Món del treball

Hora: 18 hores. Aula B3

Dimecres, 4 de setembre

-Matemàtiques

-Ciències Naturals

-Tecnologia

Hora: 18 hores. Aula B3

 

Calendari de matrícules 2013-2014

MATRICULA CURS 2013-2014.

DEL 9 al 19 de SETEMBREHORARI DE MATRICULACIÓ: 5'30 a 8'30 VESPRADA

DIES DE MATRICULA:


DILLUNS, DIA 9 SETEMBRE


Matrícula per al nou alumnat en els cursos d'lnformatica, Internet.


Matrícula  del antics alumnes de Graduat en Secundaria -nivells Pregraduat, GES 1 i GES 2-


• Solament alumnes avaluats durant el curs 2012-2013 en el Centre EPA.

DIMARTS, DIA 10 SETEMBRE


Matrícula  peral nou alumnat que vol cursar el Graduat en Secundaria (nivells 1 i 2). Excepte alumnes que s'han matriculat el dia 9.


Matrícula  dels antics alumnes matriculats  durant el curs 2012-2013 en els cursos d'anglés, francés i valencià.

DIMECRES, DIA 11 SETEMBRE


Matrícula per al nou alumnat en els cursos d'anglés, francés, valencià i castellà estrangers.

DIJOUS, DIA 12 SETEMBRE


Matrícula  peral nou alumnat d'Accés a la Universitat majors de 25, 40 i 45 anys.


DIVENDRES, DIA 13 SETEMBRE


Matrícula en Accés a Cicles  Formatius de Gran Superior de Formació Professional.


DILLUNS, DIA 16 SETEMBRE


Matrícula  en Primer Cicle de Formació Basica  (Alfabetització, Neolectors, Cultura general).


Matrícula en tallers ocupacionals i d'oci (relaxació, ceramica, fotografia, pintura, dibuix, restauració de mobles, vitralls, teràpies  manuals, drenatge limfatic, ioga, mètode "pilates"...)

DIMARTS, DIMECRES i  DIJOUS -17, 18 i 19 SETEMBRE


Oferta de places que queden vacants en tots els cursos i tallers.

Reguisits  pera la matriculació:

Antic alumnat: Confirmar  la inscripció en el curs triat i arreplegar el rebut i fer efectiu  el pagament de la quota de material de l'Associació d 'Alumnes. Portar el justificant de pagament a Secretaria.

Nou alumnat:
Cal arreplegar la documentació de matrícula el día que corresponga matricular-se.
Omplir posteriorment el full d'inscripció i el carnet d'alumne/a, fer efectiu el pagament  de la quota de material de l'Associació d'Alumnes i portar 3 fotos. Portar-ho  tot a Secretaria.
L'alumnat d'Accés  a la Universitat i Accés a Cicles de FP aportarà també una fotocopia del DNI.
L'alumnat de Graduat en Secundaria aportarà fotocòpia del DNI i  original i còpia de les materies aprovades prèviament (si és el cas).

Notes definitives Graduat en Educació Secundària

Prova lliure de Graduat en Educació Secundària.

Las notes definitives estan publicades en el tauler d’anuncis del Centre de FPA Torrent, plaça Sant Pasqual, 20.
Horari de consulta i arreplegada de notes:


Del 26 al 28 de juny:


Matí: de 10 a 13 h.     - Vesprada: de 18 a 20:30 h.

 

De l’1 al 5 de juliol:

Matí, de 10 a 13 h.


Enguany, el PROP ha canviat el sistema d’inscripció i arreplegada de notes i havia informat al nostre Centre que les notes provisionals i definitives estarien accessibles mitjançant un enllaç del web de la Conselleria d’Educació.
Per motius que desconeguem, això no és possible, per la qual cosa, per poder conèixer les notes caldrà veure-les al tauler d’anuncis del centre FPA de Torrent.  
Lamentem aquesta incidència, totalment aliena a la nostra voluntat i a la nostra pràctica habitual.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA D'ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

SOL·LICITUD TELEMÀTICA D'ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

Recordem la possibilitat d'omplir i imprimir telemàticament la sol·licitud d'admissió per a CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior) . A tal efecte, els sol·licitants podran connectar-se seleccionant l'ensenyança corresponent en els enllaç adjunt.

Una vegada connectats, hauran de seguir el procés d'identificació: registrar-se amb usuari i contrasenya (o amb Certificat Digital si el tenen) i verificar l'accés. Tot seguit, podran procedir a omplir la sol·licitud o les sol·licituds que considere.

Tot i que l'assistent telemàtic és molt intuïtiu, s'ha elaborat una guia que es pot consultar des de la mateixa aplicació, o descarregar-la des de l'enllaç adjunt:

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vullga, però només podrà presentar UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que durà impresa al centre. El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l'original imprés.

Recordeu les dates del 3 al 12 de juny 2013

https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=38

Subcategorías