Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

Instruccions per a la matriculació en la prova


-        Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant el 2017.

-        L'any 2017 hi ha prevista una única convocatòria a realitzar en el mes de juny (l’examen serà el dijous, 15 de juny).

-        La inscripció en aquesta prova s'ha de formalitzar del 4 d'abril al 5 de maig de 2017.

-        La inscripció té dues fases (les dues fases són obligatòries – si no es fa la segona fase, no constarà la matrícula).


o  Primera fase de la matriculació: Inscripció per internet (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Cal entrar en el web: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

-Cal complimentar les dades sol·licitades en aqueix web.

-Cal imprimir el justificant del tràmit realitzat per a entregar posteriorment en el PROP.


o  Segona fase de la matriculació: Entregar documentació (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Portar el justificant imprès i la documentació complementària al PROP –València- sempre dins del termini de matrícula.


Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València

Carrer Gregorio Gea, 14 - 46009 València

També es pot portar a la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32), al Registre de l’Ajuntament de Torrent i a qualsevol institució oficial inclosa dins del servei de FINESTRA ÚNICA. També podrà enviar-se per correu certificat amb data inclosa dins del període de matrícula.


-La documentació complementària que cal aportar junt amb el justificant d’inscripció per internet serà:

·       Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

·       Acreditació de mòduls aprovats anteriorment (si procedeix). Original o fotocòpia compulsada.

·       Exempció del mòdul de valencià (si procedeix).

·       Documentació oficial acreditativa de discapacitat (si es sol·licita adaptació especial per a la prova).

L'enllaç amb el web de la conselleria amb tota la informació és:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638&version=amp

Proves de la Junta Qualificadora Coneixements de Valencià

Política Lingüística convoca les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de valencià de la JQCV.

Per a l'any 2017 es realitzaran les proves de nivell A2 i B1 de coneixements de valencià i les proves de grau mitjà i de grau superior. A més, pel que fa als exàmens de capacitació tècnica, també s'han convocat el Certificat de Llenguatge Administratiu, el Certificat de Correcció de Textos i el Certificat de Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

Proves que es convoquen:
– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià
– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià
– Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
– Certificat de grau superior de coneixements de valencià
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu
– Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge als mitjans de comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds consta de dos períodes: el primer període des del 27 de març fins al 21 d’abril de 2017 i, el segon període des de l’1 de setembre fins a l’11 de setembre de 2017.
Consulteu l'annex I per veure les dates i llocs de les proves

Inscripció:
1. Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l’imprés multicòpia ajustat al model de l’annex IV, el qual es trobarà a disposició de les persones interessades en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la web de la JQCV.
Prèviament a la presentació de les sol·licituds, cal haver abonat les taxes corresponents en la quantia i forma previstes en el punt sisé d’aquesta resolució.
2. Les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també poden fer la inscripció i l’abonament de les taxes per via telemàtica en la web
En aquest cas no cal presentar la inscripció en cap registre.
3. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, els aspirants convocats podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la seua inclusió en les llistes, amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell, torn i localitat.
4. Els aspirants poden inscriure’s en diversos nivells. Només s’admetrà una matrícula per cada nivell; en el supòsit de doble inscripció en un mateix nivell, s’anul·larà l’última que s’haja completat
5. En el cas que no aparega la localitat d’examen en la sol·licitud de participació, la JQCV assignarà la més pròxima al domicili de l’aspirant.
6. En el cas que algun aspirant realitze dues vegades la prova d’un nivell en un mateix període, s’anul·larà aquella que s’haja fet més tard.

Vegeu la convocatòria per a més informació

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2459.pdf

Imprés de matrícula amb pagament en una oficina de les entitats bancàries col·laboradores

Ha d'imprimir l'imprés de taxes resultant amb el número d'autoliquidació i, després d'efectuar el pagament, enviar-lo a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Imprés de matrícula amb pagament per via telemàtica (Internet)

Si opta per esta via, necessita una firma digital acreditada i un compte corrent en una de les entitats financeres que accepte càrrecs en línia. No cal que envie cap imprés perquè la seua inscripció ja quedarà registrada.

DONES DE TORRENT – DONES DEL MÓN A L’EPA DE TORRENTEl fotògraf Vicent Pascual exposa les seues fotografies de dones treballadores al Centre de Formació de Persones Adultes

Durant tot el mes de març i la primera quinzena d’abril, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrent acull l’exposició “Dones de Torrent, dones del món”, amb fotografies de Vicent Pascual. L’exposició podrà visitar-se als dos locals del Centre de FPA, situats a la plaça Sant Pasqual i al carrer Marco.

Vicent Pascual és mestre recentment jubilat i fotògraf des de fa molts anys. Viatger incansable, ha recorregut països de tots els continents i atresora un ric arxiu fotogràfic de tot el món. La seua gran passió dins la fotografia és documentar l’evolució i el moment actual del seu poble, Paiporta, i de tota la comarca de L’Horta, tant des del punt de vista del patrimoni natural com de l'arquitectònic. L'objectiu de la seua càmera ha immortalitzat infinitat de detalls i racons del seu poble i també del món que ha conegut.
En aquesta exposició, ”Dones de Torrent, dones del món”, integra fotografies dels seus viatges per diferents continents amb unes altres preparades específicament per commemorar el 8 de març, dia internacional de la dona treballadora. Així, veiem fotografies de dones treballadores africanes, asiàtiques, americanes o europees, en múltiples situacions i ambients, junt a unes altres de dones que treballen a Torrent, i que construeixen el present i el futur de la ciutat.
L’exposició va ser inaugurada per l’alcalde de Torrent, Jesús Ros, acompanyat per la regidora d’Educació, Patricia Sáez, el regidor de Cultura, Alfred Costa, i uns altres membres de la Corporació Municipal. En l’acte inaugural, Ros va destacar “l’excel·lent treball realitzat pel fotògraf Vicent Pascual, així com la tasca educativa i dinamitzadora cultural que l’Escola d’Adults ve realitzant des de la seua fundació, fa ja trenta-dos anys”.

Dones de Torrent, dones del món. Exposició fotogràfica

Dones de Torrent, dones del món, Exposició fotogràfica

Fotografies de Vicent Pasqual

Inauguració dimecres 8 de març a les 18:30 al Centre d'FPA de Torrent

Subcategorías