Dimecres 14, Setmana Cultural de l’Escola d’Adults de Torrent

Dimecres 14 de juny,  9:30 nit,  a l’Hort de Trènor.

- Sopar i nit d’humor amb  Mag Ruben Aparisi

“Hago chas… y Aparisi a tu lado” i més brometes com esta són les que el públic ha de suportar d’este peculiar mag. I és que, cansat de burles sobre el seu nom, Mag Rubén Aparisi ha decidit buscar la millor de totes i anomenar el show amb ella “Hago Chas... y APARISI a tu lado!”.

 

 

Dimarts 13 Setmana Cultural Escola d'Adults de Torrent 2017

Dimarts, 13 de juny, 6 a 9 vesprada, a l’Hort de Trènor.

- Mostra de tallers oberta al públic. Participació lliure en els tallers de ràdio, ceràmica, pintura, dibuix, ioga, relaxació, mètode pilates, shiatsu, reflexologia podal i quiromassatge.

- Taller de Muixeranga, amb Muixeranga La Torrentina.

Dimarts, 13 de juny, 9:30 nit, a l’Hort de Trènor.

- Sopar i nit de cinema: El Olivo.

Direcció: Iciar Bollain. 94’ Drama.

Alma té vint anys i adora el seu avi, un home que porta anys sense parlar. Quan l’avi es nega també a menjar, la néta decideix recuperar l’arbre mil·lenari que la família va vendre contra la seua voluntat…

 

 

 

L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT CELEBRA LA FESTA DE LA PRIMAVERA 2017

Més de 400 persones participen en la festa de les paelles al Vedat

L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT CELEBRA LA FESTA DE LA PRIMAVERA

 

L'Escola d'Adults de Torrent ha celebrat la tradicional FESTA DE LA PRIMAVERA, jornada de convivència en l’Àrea Recreativa La Canyada del Conill, del Vedat.

 

Un any més, l'Escola d'Adults de Torrent ha celebrat la seua FESTA DE LA PRIMAVERA, jornada de convivència dels diferents grups formatius en l’Àrea Recreativa La Canyada del Conill situada en El Vedat de Torrent.

Més de 400 persones han gaudit d’una jornada de cultura i convivència en aquesta zona popular i emblemàtica de la ciutat, i han pogut compartir les 16 paelles gegants cuinades pel propi alumnat del centre educatiu. Persones de totes les edats han participat en una activitat que ja s’ha convertit en un dels senyals d’identitat del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrent.

Aquesta iniciativa de convivència es celebra tots els cursos en un dia assenyalat del mes de maig, i significa el punt de partida d’un ventall d’activitats de cultura i convivència que aniran desenvolupant-se durant la resta del mes de maig i tot el mes de juny, coincidint amb la finalització de les activitats formatives del curs. Les activitats programades per a enguany són, a més de la festa de la Primavera, la visita al Congrés dels Diputats a Madrid, la visita a Granada, la Setmana Cultural, la visita cultural a Dénia i el viatge cultural a Nàpols, Pompeia i Herculà, en Itàlia.

Es tancarà així un curs en el que participen més de 1.500 persones inscrites en més de 80 accions formatives desenvolupades entre els mesos de setembre de 2016 i juny de 2017. Aquests cursos i tallers inclouen la formació bàsica, des de l’alfabetització fins l'obtenció del títol de Graduat en Secundària, l'accés a formació professional i a la Universitat, l'aprenentatge del valencià, el castellà per a persones migrants i uns altres idiomes europeus, l’accés a l’ús de les noves tecnologies, i un ventall variat de cursos de formació ocupacional i d'oci, com ara intel·ligència emocional, ceràmica, pintura, dibuix, literatura i creació literària, ràdio, restauració de mobles, reflexologia, quiromassatge, mètode pilates, ioga o fotografia.

 

Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

Prova lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària – Juny 2017

Instruccions per a la matriculació en la prova


-        Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant el 2017.

-        L'any 2017 hi ha prevista una única convocatòria a realitzar en el mes de juny (l’examen serà el dijous, 15 de juny).

-        La inscripció en aquesta prova s'ha de formalitzar del 4 d'abril al 5 de maig de 2017.

-        La inscripció té dues fases (les dues fases són obligatòries – si no es fa la segona fase, no constarà la matrícula).


o  Primera fase de la matriculació: Inscripció per internet (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Cal entrar en el web: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

-Cal complimentar les dades sol·licitades en aqueix web.

-Cal imprimir el justificant del tràmit realitzat per a entregar posteriorment en el PROP.


o  Segona fase de la matriculació: Entregar documentació (del 4 d’abril al 5 de maig).

-Portar el justificant imprès i la documentació complementària al PROP –València- sempre dins del termini de matrícula.


Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València

Carrer Gregorio Gea, 14 - 46009 València

També es pot portar a la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32), al Registre de l’Ajuntament de Torrent i a qualsevol institució oficial inclosa dins del servei de FINESTRA ÚNICA. També podrà enviar-se per correu certificat amb data inclosa dins del període de matrícula.


-La documentació complementària que cal aportar junt amb el justificant d’inscripció per internet serà:

·       Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

·       Acreditació de mòduls aprovats anteriorment (si procedeix). Original o fotocòpia compulsada.

·       Exempció del mòdul de valencià (si procedeix).

·       Documentació oficial acreditativa de discapacitat (si es sol·licita adaptació especial per a la prova).

L'enllaç amb el web de la conselleria amb tota la informació és:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638&version=amp

Proves de la Junta Qualificadora Coneixements de Valencià

Política Lingüística convoca les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de valencià de la JQCV.

Per a l'any 2017 es realitzaran les proves de nivell A2 i B1 de coneixements de valencià i les proves de grau mitjà i de grau superior. A més, pel que fa als exàmens de capacitació tècnica, també s'han convocat el Certificat de Llenguatge Administratiu, el Certificat de Correcció de Textos i el Certificat de Llenguatge als Mitjans de Comunicació.

Proves que es convoquen:
– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià
– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià
– Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
– Certificat de grau superior de coneixements de valencià
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu
– Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge als mitjans de comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds consta de dos períodes: el primer període des del 27 de març fins al 21 d’abril de 2017 i, el segon període des de l’1 de setembre fins a l’11 de setembre de 2017.
Consulteu l'annex I per veure les dates i llocs de les proves

Inscripció:
1. Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l’imprés multicòpia ajustat al model de l’annex IV, el qual es trobarà a disposició de les persones interessades en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la web de la JQCV.
Prèviament a la presentació de les sol·licituds, cal haver abonat les taxes corresponents en la quantia i forma previstes en el punt sisé d’aquesta resolució.
2. Les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també poden fer la inscripció i l’abonament de les taxes per via telemàtica en la web
En aquest cas no cal presentar la inscripció en cap registre.
3. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, els aspirants convocats podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la seua inclusió en les llistes, amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell, torn i localitat.
4. Els aspirants poden inscriure’s en diversos nivells. Només s’admetrà una matrícula per cada nivell; en el supòsit de doble inscripció en un mateix nivell, s’anul·larà l’última que s’haja completat
5. En el cas que no aparega la localitat d’examen en la sol·licitud de participació, la JQCV assignarà la més pròxima al domicili de l’aspirant.
6. En el cas que algun aspirant realitze dues vegades la prova d’un nivell en un mateix període, s’anul·larà aquella que s’haja fet més tard.

Vegeu la convocatòria per a més informació

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2459.pdf

Imprés de matrícula amb pagament en una oficina de les entitats bancàries col·laboradores

Ha d'imprimir l'imprés de taxes resultant amb el número d'autoliquidació i, després d'efectuar el pagament, enviar-lo a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Imprés de matrícula amb pagament per via telemàtica (Internet)

Si opta per esta via, necessita una firma digital acreditada i un compte corrent en una de les entitats financeres que accepte càrrecs en línia. No cal que envie cap imprés perquè la seua inscripció ja quedarà registrada.

Subcategorías