Horaris accés a la Universitat 2014-2015

Ja teniu disponibles els horaris d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.

 

http://www.fpatorrent.info/index.php/horaris/146-horaris-acces-a-la-universitat-2014-2015

 

 

Informació preinscripcions curs 2014-2015

 

L'ESCOLA D'ADULTS DE TORRENT INICIA LA PREINSCRIPCIÓ PER AL PRÒXIM CURS 2014-2015

La preinscripció serà necessària abans de la matrícula i pot realitzar fins al 3 de setembre, per internet o presencialment.

La preinscripció no és la matrícula, però és un tràmit imprescindible si es vol tindre opció a plaça.

L'Escola d'Adults de Torrent (Centre Públic de Formació de Persones Adultes) ha iniciat el procés de preinscripció per a nou alumnat del curs 2014-2015. El període de preinscripció es prolongarà durant tot el mes de juliol i fins al dia 3 de setembre. La preinscripció és obligatòria per als que vulguen matricular-se en alguna de les activitats de l'Escola d'Adults, i pot realitzar per Internet o presencialment. En el primer cas, només cal entrar a l'adreça web de l'EPA (www.fpatorrent.info) i omplir les dades que es demanen. Si es desitja fer la preinscripció presencialment, cal acudir al Centre d'EPA de la Plaça Sant Pasqual, 20, i omplir el full de preinscripció.

Quan finalitze el procés de preinscripció, el Centre d'EPA donarà CITA PRÈVIA de matriculació mitjançant sms a qui s'haja preinscrit. Es realitzarà un sorteig entre les persones sol·licitants per determinar l'ordre de matriculació. Durant la segona setmana de setembre es realitzarà la matrícula de les persones preinscrites.

Els horaris de preinscripció durant el mes de juliol seran de 10:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres. Durant els tres primers dies de setembre, els horaris seran de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 h.

L'oferta formativa per al proper curs supera els 80 cursos i tallers en diferents torns i nivells: formació bàsica, graduat en educació secundària, accés a la formació professional ia la universitat, castellà, valencià, anglès, francès, informàtica, internet, imatge digital , literatura, patrimoni local i comarcal, intel · ligència emocional, reflexologia, quiromassatge, drenatge limfàtic, ioga, pilates, fotografia, ceràmica, pintura a l'oli, dibuix i restauració de mobles.

El començament de les classes s'avança al 15 de setembre per a tots els cursos de formació bàsica, accés a altres estudis i idiomes. A la resta de cursos i tallers, les classes començaran l'1 d'octubre.

 

 

LA ESCUELA DE ADULTOS DE TORRENT INICIA LA PREINSCRIPCIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO

 

La preinscripción será necesaria antes de la matrícula y puede realizarse hasta el 3 de septiembre, por internet o presencialmente.

La preinscripción no es la matrícula, pero es un trámite imprescindible si se quiere obtener opción a plaza.

 

La Escuela de Adultos de Torrent (Centro Público de Formación de Personas Adultas) ha iniciado el proceso de preinscripción para nuevo alumnado del curso 2014-2015. El periodo de preinscripción se prolongará durante todo el mes de julio y hasta el día 3 de septiembre. La preinscripción será obligatoria para quienes deseen matricularse en alguna de las actividades de la Escuela de Adultos, y puede realizarse por internet o presencialmente. En el primer caso, basta con entrar en la dirección web de la EPA (www.fpatorrent.info) y cumplimentar los datos que se solicitan. Si se desea hacer la preinscripción presencialmente, hay que acudir al Centro de EPA de la Plaza San Pascual, nº 20, y rellenar la hoja de preinscripción. 

 

Cuando finalice el proceso de preinscripción, el Centro de EPA dará CITA PREVIA de matriculación mediante sms a quien se haya preinscrito. Se realizará un sorteo entre las personas solicitantes para determinar el orden de matriculación. Durante la segunda semana de septiembre se realizará la matrícula de las personas preinscritas.

 

Los horarios de preinscripción durante el mes de julio serán de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. Durante los tres primeros días de septiembre, los horarios serán de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

 

La oferta formativa para el próximo curso supera los 80 cursos y talleresen distintos turnos y niveles: formación básica, graduado en educación secundaria, acceso a la formación profesional y a la universidad, castellano, valenciano, inglés, francés, informática, internet, imagen digital, literatura, patrimonio local y comarcal, inteligencia emocional, reflexología, quiromasaje, drenaje linfático, yoga, pilates, fotografía, cerámica, pintura al óleo, dibujo y restauración de muebles.

 

El comienzo de las clases se adelanta al 15 de septiembre para todos los cursos de formación básica, acceso a otros estudios e idiomas. En el resto de cursos y talleres, las clases comenzarán el 1 de octubre.

 

Preinscripcions curs 2017-2018

PREINSCRIPCIÓ I  MATRÍCULA  CURS 2017-2018
 
La preinscripció no és la matrícula, però és un tràmit imprescindible si es vol tindre opció a plaça.

Hi haurà un periode de preinscripció del 19 de juny al 4 de setembre a través dels formularis de la pàgina web o de manera presencial en el Centre FPA Torrent: Plaça Sant Pasqual, 20 amb els horaris següents:

Calendari i horaris de preinscripció:

Preinscripcions per internet: Des del 19 de juny fins el 4 de setembre.

Preinscripcions presencial en el Centre d'FPA de Torrent

    19 al 30 de juny, de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.
    1 al 28 de juliol, de 10 a 13 hores.
  


Matriculació:

La matriculació serà entre els dies 1 i 16 de setembre. Per a matricular-se s’enviarà sms a cada persona seleccionada, donant-li cita prèvia.

L'assignació de plaça serà automàtica per ordre de preinscripció en els cursos amb places suficients. En els cursos amb més demanda que oferta, l'ordre de matriculació es farà per sorteig entre les persones preinscrites. Si en algun curs o taller no hi ha places suficients s'asignarà per sorteig número de llista d'espera.

Cada persona preisncrita rebrà en el seu telèfon mòbil un sms amb cita prèvia per matricular-se, indicant-li el dia i l'hora de matrícula o el número de llista d'espera. També es podrà consultar en el tauler d'anuncis i en la web del Centre d'FPA.

Per a matricular-se s’enviarà sms a cada persona seleccionada, donant-li cita prèvia.

També es publicarà al tauler d’anuncis del Centre i a la pàgina web.


REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ:

Sols es podran matricular aquelles persones que han fet anteriorment la preinscripció.


1.- Fer la preinscripció (sols es podran matricular les persones que hagen fet anteriorment la preincripció).
2.- Esperar la confirmació de tindre la plaça (per sms, tauler d’anuncis i a la web del centre) i acudir a la cita prèvia de matriculació.
3.- Arreplegar la documentació de matrícula, complimentar-la i fer el pagament de la quota de material del curs/taller.
 

La matrícula no es considerarà realitzada fins a que no es porte tota la documentació.

Subcategorías