preinscripció

Preinscripció i matrícula en el Centre Públic d’FPA de Torrent:

Per a matricular-se per primera vegada en el Centre, cal seguir el procés establert de preinscripció i matrícula.

La preinscripció és un tràmit obligatori que es fa entre la segona quinzena de juny i la primera setmana de setembre (cada any s’anuncien públicament les dates exactes).

La Preinscripció per a ser nou alumnat del Centre es podrà fer presencial en el Centre FPA de Torrent (Plaça Sant Pasqual, 20) o per internet, des del web: www.fpatorrent.info

Per fer la preinscripció, cal omplir el full de preinscripció (en format paper o digital), quan estiga obert el període.

La preinscripció és obligatòria per poder matricular-se posteriorment.

La matriculació es realitza en setembre mitjançant cita prèvia personal, fixant per sms dia i hora de matriculació per a cada alumne/a que s’haja preinscrit en  el curs o taller corresponent.

Per als cursos de formació bàsica, accés a estudis universitaris i de formació professional, idiomes i competències clau del SERVEF, la matriculació es realitza durant la primera quinzena de setembre. Per a la resta de cursos i tallers, la matriculació es realitza durant la segona quinzena de setembre.

L’alumnat que està ja matriculat en el curs actual i vol continuar en diferents nivells del mateix programa formatiu que realitza, segueix un procés de preinscripció i matrícula propi, coordinat per cada tutor/a dels diferents cursos i tallers existents.

Fora del període establert de preinscripció i matrícula, podrà accedir-se al Centre si hi ha places vacants i en funció de les característiques de cada curs o taller, prèvia sol·licitud de plaça.