NOTÍCIES FPA Torrent

Suspensió temporal de l'activitat educativa presencial

Per Resolució de 12 de març de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus (COVID-19), s’ha determinat la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la Comunitat Valenciana. Conseqüentment, es suspenen temporalment les activitats educatives presencials al Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrent.

En aplicació de la Resolució de 13 de març de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, que dicta instruccions d’organització i funcionament en els centres educatius afectats per les mesures de suspensió temporal de l’activitat educativa presencial, el Centre d’FPA de Torrent establirà una comunicació flulda amb l’alumnat per desenvolupar de manera activa el procés d’atenció educativa en el domicili, contemplant diferents possibilitats oferides per les Tecnologies de la Informació i Comunicació, així com l’atenció personal mitjançant cita prèvia. 

Per a tràmits i informació en general, el Centre atendrà per correu electrónic a les adreces 46017663@gva.es i fpatorrent@fpatorrent.info També s’atendrà telefónicament i amb cita prèvia telefonant al 639744883 de dilluns a divendres, d’11.00 h a 13.00 h.

Vols compartir?