Formació Bàsica

 • Alfabetització
 • Neolectors
 • Educació Base/Cultura general
 • Graduat Educació Secundaria (GES)

 

Competències Clau

 

Accés altres estudis

 • Accés Cicles Formatius
 • Accés Universitat

Idiomes

 • Valencià
 • Anglés
 • Francés
 • Castellà per a estrangers
 • Alemany

Cursos i tallers

 • Cursos d’informàtica, noves tecnologies i alfabetització digital
 • Tallers artístics i de creació literària
 • Tallers d’educació corporal