Cursos d'informàtica, noves tecnologies i alfabetització digital

(ofertats per l'Associació d'alumnes del CFPA Torrent)

Informàtica iniciació

Continguts:

 • Introducció a la Informàtica. Conceptes bàsics. Components de l’ordinador.
 • Maneig de l’ordinador, ratolí i teclat.
 • Sistema operatiu Microsoft Windows. Conceptes bàsics: finestres, escriptori, carpetes, arxius, barra de tasques, menú d’inici, etc. Maneig: arrencada programes, guardar arxius, organitzar carpetes, etc
 • Editor d’imatges. Dibuixos i retocs senzills: Paint.
 • Processador de textos.
 • Llibres de càlcul.
 • Internet. Conceptes bàsics. Navegació. Recerca d’informació.
 • Correu electrònic. Creació d’un compte. Maneig bàsic: redacció, enviament, lectura, adjuntar arxius, administrar contactes, etc.
 • Presentació de diapositives.
 • Passar arxius d’un dispositiu extern a l’ordinador.
 • El reproductor de Windows.
 • Ús de dispositius USB.
 • Ciberseguretat.

Informàtica perfeccionament

Continguts:

 • Sistema operatiu Microsoft Windows. Configuració i eines del sistema.
 • Lectura de documents PDF. Adobe Reader.
 • Processador de textos.
 • Llibres de càlcul.
 • Presentació de diapositives.
 • Passar arxius d’un dispositiu extern a l’ordinador.
 • Navegació. Cercadors.
 • Correu electrònic.
 • El reproductor de Windows.
 • Descàrrega i intercanvi d’arxius.
 • Introducció a l’ús de telèfons intel·ligents.
 • Ús de dispositus USB (pen drive, càmera, mòbil, mp3…)

Requisits per a la realització del curs de perfeccionament

 • Conèixer el maneig bàsic de l’ordinador.
 • Ús del ratolí, obrir programes i arxius, crear i organitzar carpetes, etc.
 • Crear documents, guardar, copiar documents en el disc dur i en discs externs.
 • També és desitjable conèixer internet, el correu electrònic i l’editor de textos.

Informàtica internet i ús de mòbils intel·ligents

Continguts:

INFORMÀTICA INTERNET 

 • Sistema operatiu Microsoft Windows 10. Configuració i eines del sistema.
 • Instal·lació i desinstal·lació de programes.
 • Introducció a Internet i conceptes generals. Connexió a Internet.
 • Google Chrome. Maneig i actualització. Marcadors. Extensions.
 • Pàgines web. Tipus, exemples i navegació.
 • Google.
 • Correu electrònic. Creació d’un compte i maneig.
 • Google Maps i altres utilitats.
 • Missatgeria instantània. Xat.
 • Traducció de textos en línea.
 • Mitjans de comunicació. Llegir la premsa, escoltar la ràdio, veure la televisió.
 • Veure vídeos a Internet. Youtube.
 • Escoltar música a Internet. Spotify.
 • Comprar a Internet.
 • Comunicació de text, veu y video.
 • Fotos i vídeos a l’ordinador. Organització i retoc online.
 • Xarxes socials. Facebook. Twitter (X). Instagram
 • Descàrrega i intercanvi d’arxius.
 • Serveis d’allotjament de fitxers multiplataforma en el núvol. Drive.
 • Signatura digital. Instal·lació i us.
 • Privacitat i Ciberseguretat. Antivirus.

ÚS de MÒBILS INTEL·LIGENTS

 • Configuració i maneig d’un smartphone.
 • Gestió d’aplicacions. Instal·lació i desinstal·lació. Google play store.
 • Maneig del correu electrònic.
 • Configuració i ús de Whatsapp, Telegram.
 • Descàrrega d’arxius.
 • Alliberar espai.
 • Seguretat i antivirus.

Requisits per a la realització del curs de perfeccionament

 • Conèixer el maneig bàsic de l’ordinador.
 • Ús del ratolí, obrir programes i arxius, crear i organitzar carpetes, etc.
 • Crear documents, guardar, copiar documents en el disc dur i en discs externs.

Tallers artístics i de creació literària

Taller de ceràmica

Continguts:

 • Primer trimestre
  Diferents mètodes constructius per a la realització d’una peça tridemensional.
  Modelatge per pressió manual d’un bol (argila roja).
  Decoració per incisió o impressió.
  Modelatge d’una caixa massissa i buidatge d’esta (argila roja).
  Decoració per paleta i aplicació d’engalbes.
  Construcció d’una peça per colombinos (gres).
  Aplicació d’esmalts.
  Muntatge d’una peça per planxes (gres).
  Decoració engalbes, esmalts

 

 • Segon trimestre
  Tècniques decoratives.
  Planxes de gres per a l’elaboració dels socarrats.
  Pintat dels socarrats.
  Pintura a l’aigua sobre taulellet (amb estarcires i S. XVIII).
  Temes: estil barroc i rococó valencià.
  Tècnica de la corda seca.
  Realització de peces per neriage (jaspiat) amb ajuda d’una matriu

 

 • Tercer trimestre
  Projecte final lliure. Els alumnes han realitzat diversos projectes com: escultures, murals, mòbils, pitxers, plaques amb baix relleu es va fer al final del curs una jornada de cocció rakú. Totes les peces del taller es van coure entre 950°C i 1040°C

Taller de dibuix

Què és?

La denominació dibuix artístic és prou àmplia i servix per a definir al dibuix practicat per pintors i dibuixants tradicionals especialitzats a representar la naturalesa. Este dibuix s’identifica amb la figura humana, animals i paisajisme però el seu univers és moltíssim més ampli.

 

Objectiu del curs     

El principal objectiu del curs de dibuix artístic és que l’alumne aprenga a dibuixar a mà alçada, a proporcionar i encaixar tant la figura humana, rostre u objectes quotidians, utilitzant diferents tècniques artístiques.

 

Camp professional del dibuix artístic     

El dibuix artístic té múltiples aplicacions en la publicitat, periodisme, decoració, disseny de modes i activitat editorial. Un dibuixant artístic il•lustra anuncis de premsa, llibres, caràtules de cd, fullets, revistes, tanques publicitàries, llocs web, presentacions multimèdia, etc.

 

Continguts

El curs de dibuix artístic comprén matèries com ara: dibuix bàsic, valoració, proporció, mitjans de processament (carbonet, tinta xinesa, aigualida, guaix), cànons del cos humà, perspectiva, teoria de la il•luminació i del color, interpretació fotogràfica,etc.

L’etapa inicial del curs comença amb l’estudi del dibuix bàsic. Començarem dibuixant alguns objectes d’ús diari. En estes lliçons farem èmfasi especial perquè s´aprenga el correcte domini de la proporció de cada un dels dibuixos realitzats.

Més endavant estudiarem i aprendrem a dibuixar a la perfecció el cos humà (femení i masculí). Farem èmfasi també en el dibuix de rostres i del cap en les seues distintes posicions (adults i xiquets).

Aprendrem a dominar la valoració (llum i ombra) amb els següents mitjans de processament: llapis de grafit, aigualida, goauche i tinta xinesa en les seues distintes tècniques (ratllat, puntillisme, etc).

Per a totes aquelles persones que volen dedicar-se seriosament a la pintura o dibuix en totes les seues especialitats, decoració d’interiors, arquitectura, disseny gràfic, enginyeria, etc., el tema de la perspectiva serà un dels més interessants i útils.

La il·luminació i el texturizat seran matèries molt importants durant el curs, li dedicarem unes classes especials per al seu domini. En finalitzar el curs l’alumne haurà aconseguit dominar totes les tècniques estudiades i haurà aconseguit crear el seu propi estil.

 • Primer trimestre (octubre-desembre)
  Estudi del dibuix bàsic i els seus materials.
  Dibuixarem objectes d’ús diari- representació gràfica de les formes naturals, objectes i composicions.
  Encaixat del dibuix en el paper.
  Aprendre a proporcionar entre parts o elements

 

 • Segon trimestre (gener-març)
  Seguirem amb l’encaixat i proporcions.
  Composició, enquadrament o disposició del model o models sobre el pla del quadre.
  Estudiarem i aprendrem a dibuixar el cos humà (femení i masculí), en posició i moviment.
  Proporcions o relacions entre la grandària dels distints elements o parts que integren el model.
  El dibuix de rostres i del cap en les seues distintes posicions (adults i xiquets).

 

 • Tercer trimestre (abril-juny)
  Seguirem amb la figura humana i el rostre.
  L’escorç de la figura.
  Valoració (llum i ombra), clarobscur.
  Iniciació a la perspectiva.
  Color (pastís, llapis de color, etc.).
  Posada en pràctica de tot allò que s’ha aprés en el curs

 

Materials que ha d’aportar l’alumne/a:

 • Materials i útils apropiats per a dibuix artístic (llapis de distintes dureses, goma, maquineta de fer punta, etc.).
 • Block de GUARRO DIN A-3, per a esbossos i dibuixos.
 • Material per a la realització d’exercicis en tècniques aigualides (tercer trimestre): goauche, aquarel·les i tinta xinesa (opcional).
 • Paper BASIK/CANSON per a treballs finals (opcional).

 

Materials que aporta l’escola:

 • Material per a la realització d’exercicis en tècniques seques: carbonets, goma per a carbonet, esfumí, pastís, etc.
 • Paper continu per a l’ús diari.

Taller de pintura plàstica

Continguts:

Dibuixar i pintar correctament amb l’aplicació de la tècnica de l’oli i els mitjans adequats, Així com conéixer i posar en pràctica altres tècniques.
Conduir a l’alumne cap a la capacitació en l’ús del color com a instrument per a la creació artística.
Comprensió de l’organització espacial, de la composició visual com a eix de tot quadre, desenvolupar la capacitat analítica estructural.
Dominar el lèxic i terminología pròpia dels mitjans d’expressió artística. Iniciar a l’alumne en els diferents procediments de resolució de problemas artístics.
Dissenyar estratègies que permete generar solucions variades, fomentant la pluralitat d’enfocaments a un problema donat.
Introduir a l’alumne en els distints procesos d’anàlisi de la realitat com a susceptible de ser tractada artísticament.
Potenciar la reflexió sobre el propi procés creatiu.
Desenvolupar l’esperit crític, Així com postures i hàbits creatius i experimentadors.
Conéixer l’evolució de l’art i de la pintura al llarg de la història. Adquirir coneixements fonamentals de l’evolució històrica de les diferents formes d’expressió artística fins a les avantguardes històriques de principis de segle.
Introduir a l’alumne en el coneixement de la funció de l’obra d’art en el context de l’art modern, en contrast de concepcions anteriors.
Desenvolupar criteris propis sobre estètica i sobre art.

Taller de restauració de mobles

Continguts:

 • Restauració de peces artesanals i mobles en general.
 • Neteges mecàniques i químiques.
 • Resines naturals i sintètiques.
 • Vernissos i pintures.
 • Coles sintètiques.
 • Dissolvents i tipus.
 • Sistemes de desinfecció.
 • Reposició de parts, motlles, etc.
 • Acabats finals.
 • Documentació fotogràfica dels processos.

Taller de Ràdio

Continguts:

Objectius Generals

 • Fomentar el coneixement dels mitjans de comunicació
 • Promoure el respecte al pluralisme informatiu
 • Crear consciència de la necessitat d’estar informats.
 • Fomentar la lectura de la premsa i la curiositat pel mitjans de communicació (ràdio, internet, televisió)
 • Valorar i entendre la necessitat d’estar informats en un món canviant.
 • Ser conscients de la necessitat de desenvolupar un criteri propi davant la lectura de la premsa en paper i digital, la ràdio analògica i digital i la televisió.
 • Distingir entre els diferents gèneres periodístics.
 • Distingir entre una notícia tendenciosa i una noticia imparcial.
 • Aprendre els criteris de noticiabilitat.
 • Saber discernir entre un fet i una opinió emmarcades en els diferents gèneres periodístics.
 • Comprendre i estimar l’art de contar històries com a bé comú, pilar de les democràcies modernes.

 

Objectius Específics

 • Conéixer una aproximació al mitjà radiofònic: inici i desenvolupament de la ràdio a través de la història.
 • Reflexionar sobre què volem comunicar i com en un programa de ràdio: esbrinar interessos, gustos i passions de l’alumnat.
 • Aprendre a desenvolupar la creació de guions radiofònics tècnics i literaris.
 • Aprendre a dominar el programa de software lliure d’edició d’àudio Audacity.
 • Desenvolupar un programa de ràdio fil per randa incloguent cunyes radiofòniques, separadors, ambient sonor, etc…
 • Desenvolupar registre vocal diferenciat segons la intenció comunicativa: entonació teatralitzada, locució i vocalització.
 • Desenvolupar ferramentes per ser autònoms, independents i críítics en la creació d’un magazine de ràdio.
 • Comprendre la viralització de continguts online a través de xarxes socials i plataformes de podcast, àudio i mp3.

Taller de Fotografia

Continguts:

 1. La càmera fosca. Formació de la imatge lluminosa.
 1. La càmera. Funcionament bàsic dels seus controls:
  • El Diafragma: Els núm. f i la Profunditat de Camp.
  • L’obturador i el moviment a l’escena.
  • L’objectiu. El poder de refracció de les lents positives.
  • Tipus de visors i la pantalla LCD.
  • Sistemes de mesura: La llum reflectida, el gris mitjà i l’ISO.
  • Sistemes d’enfocament.
 1. La llum:
  • Qualitats de la Llum Continua.
   • Qualitat, contrast, intensitat i direcció.
   • El color: La Temperatura de Color i el Balanç de blancs.
  • Filtres: Protector de la lent, Polaritzador i Densitat neutra.
  • Fotografia nocturna.
 1. Òptica fotogràfica.
  • Distància focal i angle de cobertura: Reproducció de la perspectiva.
  • Relació entre òptica, mida del sensor i qualitat: Factor d’ampliació i conseqüències.
  • Profunditat de camp i hiperfocal.
  • Lluminositat de l’objectiu.
  • Les Focals fixes i el Zoom òptic i digital.
 1. Composició fotogràfica.
 1. Conceptes bàsics per entendre la imatge digital:
  • Estructura bàsica duna càmera digital.
  • El sensor CCD i CMOS.
  • El rang dinàmic.
  • El soroll.
 1. El color digital:
  • El bit. Profunditat de color i mida del fitxer.
  • El color a la imatge digital. Teoria del color.
  • Gestió del color: models, espais i perfils de color.
  • Formats de fitxer: JPG, TIFF, PSD, RAW i DNG.
  • El Píxel. Mida d’imatge, resolució (ppi) i mida d’impressió.
 1. El tret en raw i l’histograma. Teoria i pràctica.
 1. El Bridge d’Adobe:
  • Configuració i entorn de treball.
  • Visualització i edició bàsica d’arxius fotogràfics.
 1. El laboratori digital 1a El Càmera Raw (ACR) d’Adobe.
  • Configuració i entorn de treball.
   • El revelat Bàsic: Geometria, Color, Densitat i Contrast general de la imatge.
 1. El laboratori digital 2a part.
  • El revelat per zones.
  • Creació i revelatge de panoràmiques des de l’ACR.
  • Creació i revelat de HDR.
 1. Preparació de la imatge per imprimir-la al Laboratori fotogràfic.

REQUISITS:

 • càmera fotogràfica digital amb què es puga treballar de manera manual i disparar en format raw; preferiblement, encara que no indispensable, d’òptiques intercanviables.
 • ordinador portàtil *, recomanable per a les classes de Laboratori Digital, on es puguen descarregar, ordenar i manipular les fotografies realitzades al llarg del curs amb els programes de Creative Cloud d’Adobe instal·lats:
  • Bridge
  • Photoshop (per poder treballar el revelat de les imatges digitals amb el Càmera Raw).

(*El portàtil no serà imprescindible, sempre que es tinga un ordinador de sobretaula a casa amb què es puga treballar allò explicat a classe).

Tallers d'educació corporal

Intel·ligència emocional

Taller d’una sessió setmanal de dues hores dirigit a totes aquelles persones que desitgen cuidar la salut de forma integral, les relacions humanes i la seua vida en tots els aspectes a través del coneixement en si mateix.

La ment humana grava tot el que rep, siga a través de paraules, pensaments, sensacions o actes, nostres o d’uns altres, positius o negatius. Obri, així, una porta de creativitat extraordinària perquè comencen els processos d’interacció amb el món i amb nosaltres mateixos.

Aquests processos generen, de vegades, bloquejos emocionals, actitudinals i creences errònies, dissipant la nostra energia i generant estats d’estrés, ansietat i tensió, que amb tanta freqüència es donen en la nostra societat. Comporta a una reducció de la capacitat per a gaudir de la vida i de les possibilitats de trobar solucions viables a situacions problemàtiques.

 

Objectius:

 • Fer un recorregut a través del nostre cos, ment i emocions fins a arribar a un coneixement físic, sensitiu i perceptiu de les interrelacions que s’estableixen quan una sensació o situació –fruit d’un procés extern o intern– ens envaeix.
 • Conéixer eines per a cuidar-nos, desenvolupar les nostres potencialitats i resoldre conflictes amb harmonia i estabilitat.

 

Continguts:

 • Aspectes fisiològics i la seua repercussió.
 • Respiració.
 • La relaxació com a tècnica.
 • El cervell: estructures bàsiqeus físiques i psicològiques
 • Formes d’aprenentatge i reforç.
 • El poder del pensament associat a les emocions.
 • Concentració i visualització creativa.
 • Ment conscient i subconscient.
 • El poder de la suggestió.
 • Autoimatge i autoestima.
 • Noves actituds: expectatives i absència de judicis.

Pilates

Continguts :

 • Objectius de la tècniques aplicades al curs.
 • Millorar la postura.
 • Enfortir els músculs.
 • Prevenir i recuperar lesions.
 • Perfeccionar l’equilibri i la coordinació.
 • Reduir l’estrés.
 • Millorar l’aparença física.
 • Coordinar ment i cos.
 • Incrementar el benestar físic i mental.
 • Incentivar a la realització d’activitat física, disminuint així la tendència actual al sedentarisme.
 • Estimular a l’alumne a incorporar l’exercici com hàbit, mitjançant acondicionament intel·lectual sobre els beneficis que això implica.
 • Realitzar classes entretingudes, actives, amb la finalitat d’estimular i assolir l’entusiasme del grup.
 • Cercar la integració social de cada alumne dins del grup, fent de cada classe un punt de trobada, on s’asseuen a gust i motivades a continuar.

Ioga

Continguts:

 • Practicar ioga segons les estacions.
 • El ioga i les malalties articulessis (teòrica i pràctiques específiques).
  El ioga i les varius (teòrica i pràctiques de postures i presa d’aliments recomanats).
 • El ioga i els ronyons.
 • El ioga i el fetge.
 • El ioga i els problemes digestius.
 • El ioga i els problemes respiratoris.
 • Reeducació respiratòria (aprendre a respirar).
 • Reeducació postural (aprendre a corregir-se i comprendre del perquè de les postures nefastes per a la columna).
 • Aprendre a pensar i a calmar la ment (tècniques de relaxació i meditació).

Teràpies Manuals

TEORIA DEL MASSATGE
1. Teoria i Història del massatge.
2. Diferents Tècniques de massatges.
2. Efectes fisiològics del massatge.
3. Indicacions i contraindicacions del massatge.

ANATOMIA I FISIOLOGIA
La pell
L’Os
El múscul
Les Articulacions
Aparell locomotor (Membre inferior)
Locomotor Aparell (tronc)
Aparell locomotor (Membre Superior)

PART PRÀCTICA MASSATGES RELAXANTS
Membre inferior.
Esquena i coll
Membre superiors
Glutis
Abdomen
Pit
Cap
Cara

REFLEXOLOGIA PODAL 1
1.- Anatomia dels peus
2.- Zones reflexes dels peus
  Cap i Coll
  Aparell locomotor
  Aparell urinari
  Aparell respiratori
  Aparell cardiocirculatori
  Sistema limfàtic
  Aparell genital
  Sistema endocrí
  Sistema nerviós
  Aparell digestiu
  Reaccions al massatge reflex
  Contraindicacions i observacions.

3.- Tractaments