Competències Clau (LABORA)

Es tracta d’un curs de preparació de les proves de competències clau per accedir als Certificats de Professionalitat de Nivell 2 del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Si no complixes cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de Certificats de Professionalitat de nivell 2, pots presentar-te a les proves d’avaluació de les competències clau que convoca LABORA.

Superant estes proves podràs acreditar que posseïxes les Competències Clau en matemàtiques, llengua castellana, valencià i llengua estrangera, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació dels Certificats de Professionalitat.

A més, podràs optar a una de les places reservades en les accions formatives programades que s’impartisquen en Labora Formació, relatives a certificats de professionalitat.

Més informació en http://www.labora.gva.es/va/competencias-clave