Competències Digitals A1 i A2*

(ofertat pel CFPA Torrent)

Àrea 1: Informació i alfabetització de dades.

Àrea 2: Comunicació i col·laboració.

Àrea 3: Creació de contingut digital.

Àrea 4: Seguretat.

Àrea 5: Resolució de problemes.

 

*Diférències entre el nivell A1 i el nivell A2:

    A1: L’alumne es capaç de desenvoluparse en els aspectes bàsics que s’estudiaran i amb algú que li ajude.

    A2: L’alumne es capaç de desenvoluparse en els aspectes bàsics que s’estudiaran i amb algú que li ajude, amb una certa autonomia