Accés a altres estudis

(ofertat pel CFPA Torrent)

Accés a la universitat per a majors de 25/45 anys

Què és?

Es tracta de cursos per a accedir a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys.

Matrícula en les proves d’accés a la Universitat de València:

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/admissio/novetats-1285852992253.html

Accés a la formació professional de grau superior

Què és?
En aquestes classes es pretén que l’alumnat es prepare per a superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 
Per a accedir a la formació professional de grau superior cal: 
  • Tindre el títol de batxillerat o equivalent.
  • Superar una prova d’accés.
  • Disposar d’un títol de tècnic/a i:
    • Superar una prova d’accés específica.
    • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior.
    • Accedir directament als cicles formatius de grau superior, sempre que hi haja places disponibles.