Què és Erasmus+?

El nou programa Erasmus+ 2014-20 s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa comprén tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyança superior i formació de persones adultes.

Comencem curs amb nous projectes a l’escola. La internacionalització serà un punt clau al llarg del curs. Al juliol replegarem a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la felicitació pel bon projecte que comencem hui.

Educació de persones adultes

Erasmus+ vol millorar la qualitat i potenciar l’Educació de Persones Adultes en tota Europa. Ofereix al personal d’educació de persones adultes l’oportunitat de mobilitat per a l’aprenentatge, amb l’objectiu d’ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d’altres països d’Europa.

Mitjançant les associacions estratègiques recolza l’intercanvi de bones pràctiques i criteris d’innovació per a abordar reptes comuns, com el reconeixement de la formació cursada fora del sistema oficial. Aconsegueix, així, que l’educació siga més accessible per als dults i enriqueix la capacitat de la ciutadania europea.

Quines oportunitats ofereix?

L’intercanvi de personal dins de les organitzacions d’educació de persones adultes, amb la finalitat d’ajudar i millorar les seues habilitats lingüístiques i el coneixement cultural, així com oferir una nova perspectiva sobre pràctiques i enfocaments pedagògics. Pot durar de dos dies a dos mesos i inclús un any. Les accions realitzades són per mitjà de:

  • Cursos o activitats de formació estructurades en l’estranger.
  • Període d’observació en l’estranger en un centre associat o altra organització rellevant activa en l’àmbit de l’Educació de Persones Adultes jobshadowing.

La cooperació a través d’associacions estratègiques entre institucions i organitzacions per a:

  • Intercanviar experiències i bones pràctiques.
  • Desenvolupar estratègies regionals.
  • Generar, aprovar i validar nous plans d’estudi.
  • Aplicar les polítiques europees d’educació de persones adultes.

La cooperación amb empreses. Pot desenvolupar i incrementar l’atractiu i les aptituds empresarials dels adults en formació. També pot millorar la gestió, el lideratge i la pertinència dels programes d’educació de persones adultes, amb l’objectiu que els alumnes puguen tenir majors oportunitats per a aconseguir un lloc de treball i assegurar que les institucions responguen amb rapidesa a les demandes del mercat laboral. Col·laborar amb les empreses pot significar les següents activitats:

  • Aprenentatge per observació, jobshadowing.
  • Col·laboracions en els plans d’estudis.
  • Cursos de formació i seminaris.

Poden participar empreses dels sectors públics i privats, grans empreses i pimes, organismes del sector públic, regionals i nacionals, així com intermediaris i associacions. La plataforma electrònica dedicada a l’Educació de Persones Adultes a Europa (EPALE) consisteix en un aprenentatge mutu i intercanvi de bones pràctiques en línia entre els professionals de l’educació en aquest sector educatiu.

Qui pot participar? 

Organitzacions, autoritats locals i regionals; professorat, directors de centres i resta de personal, i alumnat dels països del programa en l’àmbit de l’educació de persones adultes: