Consell Escolar del Centre

Composició del Consell Escolar de l’FPA de Torrent

Representants de l’equip directiu:

 • José Antonio Veiga, President/Director del Centre
 • Onofre Monzó del Olmo, Cap d’estudis
 • Mario Andreu Pérez, Secretari

Representants del professorat:

 • Joan Domènec Zaragozà
 • Ana Eloïna Alfonso Sanchis
 • Juan Miguel Moreno Zahínos

Representants de l’alumnat:

 • Daniel Carratalà León
 • Carmen Barberá Gadea
 • Matilde Dàries González
 • Lola Sánchez Calzado
 • Asunción Puig Cortina (designada per l’Associació d’Alumnes)

Representants del personal administratiu i de serveis:

 • Marco Alarcón Retamosa
 • Regidora d’educació (o persona en qui delegue)

CANAL D’INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’ADULTS DE TORRENT Apunta’t al nostre canal de …

Ràdio Oberta

NOTÍCIES FPA Torrent Ràdio Oberta Dia 3 de novembre, comença el Taller de ràdio en …
NORMES PER A REDUIR EL RISC DE CONTAGI DE COVID Abans de vindre al centre …
Horaris cursos d’idiomes CURSOS DE VALENCIÀ VO1         Valencià Oral A2            …

Dates de matriculació

Dates de matrícula MOLT IMPORTANT!!! Les persones preinscrites rebran un sms amb el dia i …

Competències i composició dels Consells Escolars de Centres d'FPA

La LOE, en el capítol III del Títol IV (Centres docents), estableix la
regulació dels òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels
centres públics