Horaris cursos d'idiomes

CURSOS DE VALENCIÀ

VO1         Valencià Oral A2                                                   Dimarts i divendres         15:30 a 17:00

VE1          Valencià Nivell Elemental B1                            Dimarts i dijous                17:00 a 18:30

VE2          Valencià Nivell Elemental B2                            Dilluns i dijous                  19:30 a 21:00

VM1        Valencià Nivell Mitjà C1 (Grup 1)                      Dimecres i divendres       15:30 a 17:00

VM2        Valencià Nivell Mitjà C1 (Grup 2)                      Dilluns i dimecres            18:30  a 20:00

VM3        Valencià Nivell Mitjà C1 (Grup 3)                      Dimarts i dijous                17:00 a 18:30

VS1          Valencià Nivell Superior C2 (Grup 1)               Dilluns i dimecres            17:00 a 18:30

VS2          Valencià Nivell Superior C2 (Grup 2)               Dimarts i dijous                18:30 a 20:00

 

CURSOS DE CASTELLÀ PER A PERSONES MIGRANTS

CA1          Castellà migrants – Nivell 1 – G1                       Dimarts i divendres         15:30 a 17:00

CA2          Castellà migrants – Nivell 1 –G2                        Dilluns i Dimecres            19:30 a 21:00

CA3          Castellà migrants – Nivell 1 avançat – G1       Dimecres i divendres       17:00 a 18:30

CA4          Castellà migrants – Nivell 1 avançat – G2       Dilluns i dimecres            20:00 a 21:30

CA5          Castellà migrants – Nivell 2                                Dilluns (17/18:30) i divendres (18:30/20)   

 

CURSOS D’ANGLÈS

EI1           Anglès – Nivell A1.1 Grup 1                               Dimecres i dijous             17:00 a 18:30

EI2           Anglès – Nivell A1.1  Grup 2                              Dilluns i dimecres            18:30 a 20:00

EI3           Anglès – Nivell A2  Grup 3                                 Dimarts i dijous                18:30 a 20:00

EI4           Anglès – Nivell A1.2 Grup 1                               Dimecres  i divendres      15:30 a 17:00

EI5           Anglès – Nivell A1.2 Grup 2                               Dimarts i dijous                18:00 a 19:30

EI6           Anglès – Nivell A2 Grup 1                                  Dilluns i dimecres            17:00  a 18:30

EI7           Anglès – Nivell A2 Grup 2                                  Dimarts i dijous                17:00  a 18:30

EI8           Anglès – Nivell B1 Grup 1                                  Dilluns i dimecres            17:00 a 18:30

EI9           Anglès – Nivell B1 Grup 2                                  Dilluns i dimecres            18:30 a 20:00

EI10         Anglès – Nivell B1 Grup 3                                  Dimarts i dijous                17:00 a 18:30

 

CURSOS DE FRANCÈS

FR1          Francès – Nivell 1 Grup 1                                   Dimarts i dijous                17:00  a 18:30

FR2          Francès – Nivell 2 Grup 1                                   Dilluns i dimecres            18:30 a 20:00

FR3          Francès – Nivell 3 Grup 1                                  Dimarts i dijous                20:00 a 21:30

FR4          Francès – Cultura i creació literària              Dimarts                              19:15 a 20:45