Horaris

En aquesta secció trobaràs els horaris que oferim als nostres dos centres de formació per a adults

A causa de la situació excepcional que puga generar la COVID – 19 estos horaris podrien patir modificacions.

Alfabetització

Dilluns a divendres

15:00 a 17:00

17:15 a 19:15

Neolectors

Dilluns a divendres

17:15 a 19:15

Educació de base/Cultura general

Dilluns a divendres

15:00 a 17:00

17:15 a 19:15

19:30 a 21:30

Graduat en Educació Secundària. Nivell 1

Dilluns a divendres

10:00 a 13:00

15:00 a 18:00

18:30 a 21:30

Graduat en Educació Secundària. Nivell 2

Dilluns a divendres

10:00 a 13:00

15:00 a 18:00

18:30 a 21:30

Accés a la Universitat Majors de 25/45 anys.

Totes les especialitats de les universitats públiques valencianes.

Dilluns a divendres

15:00 a 21:30 (horaris segons especialitats)

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional.

Totes les opcions: A, B i C.

Dilluns a divendres

15:00 a 21:30 (horaris segons especialitats)

Competències clau (Labora)

Curs de preparació de les proves de competències clau per accedir als Certificats de Professionalitat de Nivell 2 del Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Dilluns a divendres

Torn vesprada: 15:00 a 18:00

Torn nit: 18:30 a 21:30

CURSOS DE VALENCIÀ

VO1         Valencià Oral A2                                                   Dimarts i divendres         15:30 a 17:00

VE1          Valencià Nivell Elemental B1                            Dimarts i dijous                17:00 a 18:30

VE2          Valencià Nivell Elemental B2                            Dilluns i dijous                  19:30 a 21:00

VM1        Valencià Nivell Mitjà C1 (Grup 1)                      Dimecres i divendres       15:30 a 17:00

VM2        Valencià Nivell Mitjà C1 (Grup 2)                      Dilluns i dimecres            18:30  a 20:00

VM3        Valencià Nivell Mitjà C1 (Grup 3)                      Dimarts i dijous                17:00 a 18:30

VS1          Valencià Nivell Superior C2 (Grup 1)               Dilluns i dimecres            17:00 a 18:30

VS2          Valencià Nivell Superior C2 (Grup 2)               Dimarts i dijous                18:30 a 20:00

 

CURSOS DE CASTELLÀ PER A PERSONES MIGRANTS

CA1          Castellà migrants – Nivell 1 – G1                       Dimarts i divendres         15:30 a 17:00

CA2          Castellà migrants – Nivell 1 –G2                        Dilluns i Dimecres            19:30 a 21:00

CA3          Castellà migrants – Nivell 1 avançat – G1       Dimecres i divendres       17:00 a 18:30

CA4          Castellà migrants – Nivell 1 avançat – G2       Dilluns i dimecres            20:00 a 21:30

CA5          Castellà migrants – Nivell 2                                Dilluns (17/18:30) i divendres (18:30/20)   

 

CURSOS D’ANGLÈS

EI1           Anglès – Nivell A1.1 Grup 1                               Dimecres i dijous             17:00 a 18:30

EI2           Anglès – Nivell A1.1  Grup 2                              Dilluns i dimecres            18:30 a 20:00

EI3           Anglès – Nivell A2  Grup 3                                 Dimarts i dijous                18:30 a 20:00

EI4           Anglès – Nivell A1.2 Grup 1                               Dimecres  i divendres      15:30 a 17:00

EI5           Anglès – Nivell A1.2 Grup 2                               Dimarts i dijous                18:00 a 19:30

EI6           Anglès – Nivell A2 Grup 1                                  Dilluns i dimecres            17:00  a 18:30

EI7           Anglès – Nivell A2 Grup 2                                  Dimarts i dijous                17:00  a 18:30

EI8           Anglès – Nivell B1 Grup 1                                  Dilluns i dimecres            17:00 a 18:30

EI9           Anglès – Nivell B1 Grup 2                                  Dilluns i dimecres            18:30 a 20:00

EI10         Anglès – Nivell B1 Grup 3                                  Dimarts i dijous                17:00 a 18:30

 

CURSOS DE FRANCÈS

FR1          Francès – Nivell 1 Grup 1                                   Dimarts i dijous                17:00  a 18:30

FR2          Francès – Nivell 2 Grup 1                                   Dilluns i dimecres            18:30 a 20:00

FR3          Francès – Nivell 3 Grup 1                                  Dimarts i dijous                20:00 a 21:30

IN1 Informàtica Iniciació 1                          Dimarts i Dijous                11:30 a 13:00 h

IN2 Informàtica Iniciació 2                          Dimarts i Dijous                15:30 a 17:00 h

IN3 Informàtica Iniciació 3                          Dimarts i Dijous                19:30 a 21:00 h

IP1 Informàtica perfeccionament 1          Dimarts i Dijous                10:00 a 11:30 h

IP2 Informàtica perfeccionament 2          Dimecres i Divendres      15:30 a 17:00 h

IT1 Informàtica Internet 1                           Dilluns i Dimecres            17:00 a 18:30 h

IT2 Informàtica Internet 2                           Dimarts i Dijous                17:00 a 18:30 h

CE1 Ceràmica 1                                                   Dimarts i Dijous              15:30 a 17:30 h

CE2 Ceràmica 2                                                   Dimarts i Dijous              18:00 a 20:00 h

CO   Conta contes (narració oral)                  Dimarts                              17:00 a 19:00 h

RM1 Restauració Mobles 1                       Dilluns                                17:30 a 20:30 h

RM2 Restauració Mobles 2                       Dijous                                 17:30 a 20:30 h

DB1  Dibuix 1                                                Dilluns i Dimecres            17:30 a 19:30 h

PL1   Pintura oli 1                                        Dimarts i Dijous                15:00 a 17:00 h

PL2   Pintura oli 2                                        Dimarts i Dijous                17:00 a 19:00 h

YG1 Ioga 1                                                                            Dimarts i Dijous                                      19:30 a 20:30 h

YG2 Ioga 2                                                                            Dimarts i Dijous                                      20:30 a 21:30 h

PIL1 Pilates 1                                                                       Dimarts i Dijous                                      17:30 a 18:30 h

PIL2 Pilates 2                                                                       Dimarts i Dijous                                      18:30 a 19:30 h

PIL3 Pilates 3                                                                       Dilluns i Dimecres                                  19:30 a 20:30 h

 

EM1 Intel·ligència emocional (semipresencial)        Divendres (alterns)                               18:00 a 20:00 h

EM2 Intel·ligència emocional (semipresencial)        Divendres (alterns)                               18:00 a 20:00 h

EM3 Intel·ligència emocional (videoconferència)    Divendres (alterns)                               18:00 a 20:00 h

 

MF1 MindFulness                                                               Dijous                                                       16:00 a 17:30 h

 

TM1 Teràpies Manuals Nivell 1                                        Dimecres                                                 16:00 a 19:00 h

TM2 Teràpies Manuals Nivell 2                                        Dilluns                                                      16:00 a 19:00 h                                                                                            

TO1 Teràpia oriental nivell 1                                            Dijous                                                          9.30 a 12.30 h

TO2 Teràpia oriental nivell 1*                                          Dissabte                         9:30 a 13:30 i 15:30 a 19:30 h

                                                                                                  Diumenge                                                  9:30 a 13:30 h

                                                   

 

* Un cap de setmana al mes