NOTÍCIES FPA Torrent

Preinscripció per a l’alumnat que vol matricular-se per primera vegada durant el curs 2023-2024:

La preinscripció per a ser nou alumnat del Centre es podrà fer presencial en el Centre FPA de Torrent (Plaça Sant Pasqual, 20) o per internet, des de la web: www.fpatorrent.info, apartat Preinscripcions 2023-2024 a partir del 12 de juny.

Per fer la preinscripció, cal omplir el full de preinscripció.

La preinscripció és obligatòria per poder matricular-se posteriorment.

 

Calendari i horaris de Preinscripció per al nou alumnat:

 • Preinscripció per internet: Des del 12 de juny fins el 4 de setembre.
 • Preinscripció presencial en el Centre FPA de Torrent de la Pl. Sant Pasqual: de dilluns a divendres
  • Del 12 al 23 de juny, de 17:00 a 20:00 h.
  • Del 26 al 30 de juny, de 10:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.
  • De l’1 fins el 28 de juliol, d’11:00 a 13:00 h.
  • De l’1 al 15 de setembre, de 17:00 a 20:00 h, excepte els divendres  que serà de 10:00 a 13:00 h.

 

Matriculació:

S’enviarà per sms cita prèvia personal fixant dia i hora de matriculació per a cada alumne/a que s’haja preinscrit en  el curs o taller corresponent.

La matriculació serà del 4 al 15 de setembre per als cursos de formació bàsica, idiomes i accessos a uns altres estudis. Per a la resta de cursos i tallers la matriculació serà del 18 al 29 de setembre. El calendari de matrícula de cada curs / taller es publicarà a la web i al tauler d’anuncis del centre.

L’assignació de plaça serà automàtica per ordre de preinscripció en els cursos amb places suficients. En els cursos amb més demanda que oferta, l’ordre de matriculació es farà per sorteig entre les persones preinscrites. Si en algun curs no hi ha places suficients, s’assignarà per sorteig número de llista d’espera.

Cada persona preinscrita rebrà en el seu telèfon mòbil un sms amb cita prèvia per matricular-se, indicant-li el dia i l’hora de matrícula o el número de llista de espera. 

 

Requisits per matricular-se:

 • Fer la preinscripció (per poder matricular-se, abans s’ha de fer la preinscripció).
 • Esperar la confirmació de tindre plaça (per sms i a la web del centre d’FPA) i acudir a la cita prèvia de matriculació.
 • Arreplegar la documentació de matrícula, complimentar-la i fer el pagament de la quota de del curs/taller.
 • Si el pagament es fa per transferència bancària, cal posar al concepte: nom, cognoms i codi del curs i enviar el justificant per correu electrònic a l’adreça associacio@fpatorrent.info amb l’assumpte “Rebut matrícula” o portar-lo personalment a la Secretaria del Centre per a completar la matriculació.
Vols compartir?