NOTÍCIES FPA Torrent

Proves lliures GES

Prova per a majors de díhuit anys per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

Prova lliure de Graduat en Educació Secundària

Convocatòria 19 juny 2020

TRIBUNAL 7_TOR-TORRENT. Lloc d’examen: Centre FPA Torrent (Plaça Sant Pasqual, 20)

Els llistats estan publicats al web de la Generalitat

 

Calendari de les notes:

  • Dia de la prova lliure: divendres, 19 DE JUNY, en sessions de matí i vesprada.

Notes provisionals: divendres, 26  DE JUNY. En el tauler d’anuncis del centre FPA. També estaran en Internet a partir del dia 27 de juny, consultant el web https://appweb1.edu.gva.es/CiudadanosWeb/public/pruebaslibresbachiller.do?metodo=generarPantallaConsultaDni&tipo=PRLIBRESESONOTAS

No es donaran les notes per telèfon, sms, correu electrònic ni WhatsApp.

  • Període de revisió i reclamacions: del 27 de juny a l’1 de juliol. Horari de reclamacions: 18:30 a 19:30 hores. Per a presentar reclamacions, caldrà omplir el full adient i presentar-lo en la Secretaria del centre de FPA (sol·licitar el full en la Secretaria del centre).
  • Qualificacions definitives: DIJOUS, 2 DE JULIOL.

Es podran consultar al tauler d’anuncis del Centre FPA i al web de la Conselleria d’Educació https://appweb1.edu.gva.es/CiudadanosWeb/public/pruebaslibresbachiller.do?metodo=generarPantallaConsultaDni&tipo=PRLIBRESESONOTAS

  • Dies d’arreplega de les certificacions definitives: el 2 de juliol, de 17:00 a 19:00 hores. La resta del mes de juliol de 10 h a 12 h, de dilluns a divendres.

ES RECOMANA ARREPLEGAR LES CERTIFICACIONS DE MÒDULS APROVATS PER A FUTURES MATRÍCULES.

 

Instruccions per a la realització de la prova

 • Cal presentar el DNI o NIE a requeriment dels membres del tribunal examinador.
 • Cal portar mascareta i bolígraf (negre o blau).
 • No és permès l’ús del telèfon mòbil ni altres dispositius mòbils en el recinte del Centre Educatiu.

Horari de les proves:    La prova es celebrarà en sessions de matí i vesprada.

Sessió de matí: A les 9:00 h. els/les inscrits/tes pujaran a l’aula assignada als taulers d’anuncis del centre i es seuran al pupitre on figure el seu nom. Faran tota la prova en el mateix pupitre.

Caldrà presentar obligatòriament el DNI o NIE.

  • La sessió de matí constarà de dues parts. La primera part de la prova s’iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 11:30 hores. Aquesta part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
  • D’11:30 hores a 11:45 hores hi haurà un període de descans.
  • A les 11:45 hores les persones inscrites tornaran a l’aula i pupitre on han realitzat la 1ª prova.
  • La segona part de la sessió del matí es realitzarà des de les 12:00 fins les 14:00 hores. Constarà de continguts dels mòduls: El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Historicoculturals.

Sessió de vesprada: A les 15:30 h. les persones inscrites tornaran a la taula i pupitre assignats.

La sessió de vesprada començarà a les 16.00 hores i finalitzarà a les 19.00 hores.

Es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà dels mòduls de Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.