Sol·licitud d’inscripció per a les PROVES D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR

La inscripció per a les proves d’accés a cicles de grau superior serà des del

22 fins al 31 de març de 2021. 

 

Taxa ordinària d’inscripció 9,64 euros.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau superior i ho facen mitjançant superació de prova.

Requisits

Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any de realització de la prova.

Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complerts l’any de realització de la prova, tenint en compte el resultat de la prova únicament a efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés

 

Documentació:

 • Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior
 • DNI, Targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Declaració jurada de no reunir els requisits per accedir per una altra via.
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en què s’indicaran a l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides de el nom i cognoms de la persona sol·licitant.

 

ENLLAÇOS:

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

DECLARACIÓ RESPONSABLE

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

PAGAMENT TAXES

CONSULTA EL CORREU ELECTRÓNIC DELS CENTRES

 

CALENDARI DE LES PROVES 2021

 1. Inscripció: del 22 al 31 de març
 2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d’abril
 3. Publicació llistes provisionals d’admesos: 28 d’abril
 4. Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos: de l’28 al 30 d’abril
 5. Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 6 de maig
 6. Realització prova d’accés a grau superior: 24 i 25 de maig
 7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
 8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: de l’1 al 2 de juny
 9. Termini de lliurament documentació justificativa prova grau superior convocatòria ordinària: del 22 de maig al 2 de juny
 10. Publicació llistes definitives qualificacions i lliurament de certificats de la prova: 4 de juny
 11. Lliurament de certificats prova grau superior: del 4 a l’11 de juny de 2021

 

HORARI DE LES PROVES

24 de Maig

  • 15:00 -16:15 Part general: Llengua i Literatura: 1 h 15 min.
  • 16:30-17:45 Part general: Llengua estrangera Anglès 1h 15 min.
  • 18:00-19:15 Part general: Matemàtiques: 1 h 15 min.
  • 19:30-20:15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital: 45 min.

25 de Maig

  • 16:00-17:15 Part específica: apartat b – 1: 1 h 15 min
  • 17:30-18:45 Part específica: apartat b – 2: 1 h 15 min

 

LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES

Les proves d’accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l’opció triada.

Per realitzar les proves, els aspirants hauran d’anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis.

Més informació en: proves d’accés a cicles de grau superior