AGENDA FPA Torrent

23 de juny de 2022, 18:00 – 21:30 h

Presentació del llibre “Silenci hostil” de Mercé Viana – 18:00 hores

 

Sopar i nit de música amb Do mi sol sisters – 21:30 hores

Hort de Trénor

C. Policía Local

Av. Padre Prudencio

Vols compartir?