NORMATIVA

Al Servei d'Ordenació Acadèmica, pertanyent a la Subdirecció General d'Ordenació, li correspon la direcció i coordinació de les funcions relatives a l'ordenació en matèria educativa

Servei d'Ordenació Acadèmica

Enllaç amb el web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport