ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE (Candidatures)

NOVEMBRE 2023

El dijous, 23 de novembre, es celebraran ELECCIONS A REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT I DE L’ALUMNAT en el Consell Escolar del Centre.

El Consell Escolar és el màxim organisme de representació del Centre, format per l’equip directiu, 3 representants del professorat, 5 de l’alumnat, 1 del personal d’administració i serveis i 1 representant de l’Ajuntament del municipi. Cada dos anys, cal renovar parcialment el Consell Escolar. Enguany, cal elegir 2 representants de l’alumnat i 1 del professorat.

Pots presentar la teua candidatura per a formar part del Consell Escolar.  Per això, deus omplir un imprès que es facilita en secretaria. (Termini de presentació de candidatures: fins el 7 de novembre).

 

Informació relacionada amb esta convocatoria: https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres