L'eina SELFIE

SELFIE (sigles que en anglés signifiquen «autoreflexió sobre un aprenentatge efectiu mitjançant el foment de la innovació a través de tecnologies educatives innovadores») és una eina en línia gratuïta que pretén ajudar els centres escolars a plantejar-se com utilitzen les tecnologies digitals per a aconseguir un aprenentatge efectiu i innovador. Amb SELFIE, els centres poden obtindre una instantània del punt en el qual es troben en relació amb l’ús de les tecnologies digitals, tenint en compte les opinions del professorat, l’alumnat i l’equip directiu. Aquest procés d’autoreflexió pot ajudar a obrir un diàleg dins del centre sobre possibles àmbits de millora. SELFIE també permet als centres realitzar el seguiment dels avanços que aconseguisquen al llarg del temps.

Basada en el Marc de la Comissió Europea per a organitzacions educatives digitalment competents, SELFIE pot posar en relleu què és el que funciona, en quins aspectes es necessita millorar i quins haurien de ser les prioritats d’un centre.

SELFIE reuneix, anònimament, mitjançant un qüestionari, les opinions de l’alumnat, professorat i equip directiu sobre la manera en què s’utilitza la tecnologia en el centre.