Matrícula per a les PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT per a majors de 25, 40 i 45 anys

La matrícula per a les proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys serà des de l’1 fins al 25 de febrer de 2022.

Taxes de matrícula 78,20 euros.

Les cinc universitats valencianes constitueixen un districte únic a efectes de realització de les proves, essent indiferent a efectes d’accés la universitat en la qual s’hagen realitzat les proves. En les cinc universitats es fa la mateixa prova el mateix dia, a la mateixa hora i amb els mateixos criteris de correcció.

 

Documentació:

  • Formulari de matrícula.
  • DNI o passaport.
  • Documentació acreditativa de l’exempció o bonificació en les taxes de matrícula.

 

EXEMPCIONS / BONIFICACIONS:

  • Família nombrosa o monoparental general, (50% de la matrícula).
  • Família nombrosa o monoparental especial, (100% de la matrícula).
  • Víctimes de violència de gènere o de bandes armades i elements terroristes, (100% de la matrícula).
  • Discapacitat igual o superior al 33%, (100% de la matrícula)

 

MATRÍCULA EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:

Es farà telemàticament, mitjançant el certificat digital o el certificat cl@ve, en el següent enllaç: automatrícula Universitat de València

Més informació en: enllaç informació proves d’accés majors de 25/40/45 anys Universitat de València

 

MATRÍCULA EN LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA:

La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través del següent enllaç: automatrícula universitat politècnica de València

Més informació en: proves d’accés a majors de 25/40/45 anys Universitat Politècnica de València